Opleiding "De Nieuwe Tijd" - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Opleiding "De Nieuwe Tijd"

Opleidingen
Docenten:
Peter en Wieke.
Opbouw:
Er zijn 5 graden met elk 5 blokken à 4 uren. Een inhoudelijke beschrijving van deze blokken vind je onderaan op deze pagina.
Prijzen:Graad 1 en 2 kosten €400, de overige graden zijn €350. Dit is inclusief koffie, thee,  broodjes ed.
Inschrijving:
De inschrijving is per graad. Betaling vooraf te voldoen.
Opmerking:
Als je ervoor kiest om zelf ook Urim-code therapeut te worden, is dit een beroepsopleiding. In dat geval zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting.

Graad:Blok 1:Blok 2:Blok 3:Blok 4:Blok 5:
Lesdata:
(per blok)
Onder voor-behoud!
Graad 1
Graad 3
Graad 5
23-02-2019
02-03-2019
09-03-2019
23-02-2019
02-03-2019
09-03-2019
23-03-2019
30-03-2019
06-04-2019

23-03-2019
30-03-2019
06-04-2019
20-04-2019
27-04-2019
04-05-2019

Tijden/locatie:
Blok 1+2 en 3+4 van 09.30u - ca. 17.00u, blok 5 van 13.00u - ca. 17.00u. De lessen worden gegeven bij ons in de praktijkruimte.
Folder:

Het begrip "De Nieuwe Tijd” (Aquariustijdperk) is gebaseerd op de cyclus van onze zon, die een baan van ca. 26.000 jaar maakt om een as door de Pleiaden. Precies gezegd is dit 12 x een dierenriemperiode van 2.152 jaar = 25.728,5 jaar. Hierbij doorkruist de zon (en dus ook onze aarde) 2 x de fotonengordel. Dit is een zone met een sterk verhoogde energie, die de aarde en al z'n bewoners een enorme impuls tot ontwikkeling geeft. We zitten nu in het begin van die gordel (Aquariustijdperk), over en dikke 2.000 jaar zijn we bij het eind aangekomen en zo’n 11.000 jaar later gaan we er weer doorheen, maar dan aan de andere kant van de cirkel (Leeuwtijdperk).

Door deze verhoogde energie kun je jezelf nu bevrijden van alle angsten, illusies, programmeringen, codes en beperkingen, waaronder we in deze wereld gebukt gaan. Deze zijn opgeslagen in de 4e dimensie (ons collectieve bewustzijn) en beïnvloeden ons op een zeer negatieve manier. Onze opgave als mens is om los te komen van dit juk en onszelf weer volledig te verbinden met de 5e dimensie, de pure liefde, zodat we weer volledig gaan leven vanuit ons hart en niet meer vanuit ons verstand (lees: angst).

Als dat lukt, kun je op den duur de verlichting of ascentie bereiken. Dan mag je de verplichte cyclus van sterven en geboren worden eindelijk los laten. Er gaat dan een onvoorstelbare wereld voor je open, omdat je dan over totaal andere inzichten, mogelijkheden, energie en kennis beschikt. En al bereik je in dit leven maar een deel daarvan, dan is dat al zeer de moeite waard!

Dit kan natuurlijk alleen maar als je ver genoeg bent met je spirituele ontwikkeling, als je snapt hoe het leven en de mens werkelijk in elkaar zitten, als je karma voldoende is ingelost, als al je chakra’s helemaal schoon zijn, de verbindingen met alle 9 dimensies in orde zijn, je lichtlichaam (Mer-Ka-Bah/Mer-Ki-Vah) voldoende licht geeft, dat die snel genoeg draait en dat je axiatonale lijnen (verbinding met de kosmos) zijn afgestemd.

In vroeger tijden (Atlantis, Egypte) waren hiervoor de Mysteriescholen opgericht. Daar kon je zo'n beetje je leven lang studeren en oefenen, om die ascentie te proberen te bereiken. Ook vandaag de dag zijn er nog een paar mysteriescholen, zoals bv. de Summit Lighthouse.

Dit mag nu in deze tijd allemaal vele malen sneller gebeuren. Wij kunnen je bij dit proces helpen met de Bron-Code en Urim-Code stoelen, kennis over wie wij als mensen werkelijk zijn (dat is een heel ander verhaal dan je denkt), het besef waarom het zo belangrijk is om je gedachten en emoties te beheersen, allerlei oefeningen en healingen, het opschonen van al je chakra’s en je weer verbinden met de 9 dimensies. Ook mogen wij de Zonne-inwijdingen, die ook in het oude Egypte werden gegeven, tot een bepaald niveau bij jou doen en we mogen je helemaal inwijden in het Christusbewustzijn...!

Deze opleiding is een directe afgeleide van de informatie uit de Kosmos, die op dit moment (van 2000 tot 2017) via de sterrenpoorten vrijkomt en oa. door Monique Timmers, een zeer bijzondere vrouw, rechtstreeks van een aantal Hogere Intelligenties en de meesters El Morya en Saint Germain wordt ontvangen, vastgelegd en onderwezen. Peter en Wieke hebben beide deze opleiding bij haar gevolgd. (De vorige keer dat deze informatie vrij kwam was rond 860.000 BC en de volgende keer is pas weer in 4032...)

Het enige verschil tussen de originele opleiding en deze, is dat wij de inwijdingen van het 7e, 8e en 9e chakra (nog) niet mogen en kunnen doen. Dit gaat nl. gepaard met het gebruik van machtswoorden. Daar staat echter tegenover, dat de kosten hier een stuk lager zijn, je er niet voor naar Duitsland hoeft en wij de inwijding in het Christusbewustzijn, de verbinding van je aardestraal en zielestraal en het verhogen van je hartfrequentie er wel bij doen: dat gebeurt in de originele opleiding weer niet…

De opleiding betreft vijf verschillende graden, onderverdeeld in verschillende blokken, zoals hieronder benoemd. Elk blok duurt ca. vier uren en wordt in één middag behandeld. Voorafgaand aan de theorieblokken krijg je het bijbehorende lesmateriaal toegestuurd, zodat je dat van te voren rustig kunt doornemen. Er is geen huiswerk vereist: je leest het thuis een paar keer door en de rest doen we tijdens de les.

Als je wilt, wordt je ook opgeleid tot Urim-code therapeut. Je krijgt dan volop de gelegenheid om tijdens de praktijkblokken, maar eventueel ook daarbuiten, op elkaar te oefenen met de Urim-code stoel en jezelf daarin te bekwamen. Vanzelfsprekend word je daarin goed door ons begeleid. Hierdoor kun je later zelf ook met deze stoel gaan werken. Voor het aanschaffen van de Urim-code stoel en de bijbehorende templates, zoals die in de opleiding worden gebruikt, zul je zelf contact op moeten nemen met Monique Timmers (templates) en haar man Marcel Jansen (stoel). Wil je echt professioneel aan de slag? Dan hebben we ook nog een complete therapeutenopleiding en een therapeutencoaching in de aanbieding.

Heb je belangstelling voor deze zeer bijzondere opleiding, incl. oefeningen, healingen en inwijdingen? Zet dan je naam, adres, telefoonnummer en email in het eerste deel van het aanmeldformulier en vink aan dat je voor deze opleiding wilt komen. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Graad:
Blok:
Soort:
Omschrijving:
11Theorie
 • De opdracht en de missie van Monique
 • De beperkingen van de wetenschap.
 • De invloed door buitenaardsen en de begeleiding door wezens uit andere dimensies.
 • De oude geschiedenis van de mensheid (va. 560 miljoen jaar terug!), via Mars, Atlantis en de ondergang daarvan.
 • De zilvermetalen platen met de Kosmische Bijbel.
 • De Arc van het Verbond.
 • Jezus.
12Theorie
 • Het Eenheids-bewustzijnsraster.
 • De Geheime Hartkamer.
 • De negen dimensies.
 • De 4e dimensie en de belemmerende codes.
 • De Mer-Ka-Bah, ons lichtlichaam.
 • De pijnappelklier.
13Praktijk
 • Opschonen en balanceren van chakra 1 t/m 3 enverbinden met dimensies 1 t/m 3.
 • Soms komt hier erg veel naar boven. In dat geval wordt dat verder afgehandeld in een individuele sessie.
14Theorie
 • Intuïtie en oude kennis.
 • Bewust zijn en bewust leven.
 • De werkelijkheidsprogramma’s in de 4e dimensie.
 • Kristallen.
 • Emoties.
 • 4D programmeringen.
 • De bewaarders van de Vlammen.
 • De mystieke betekenis van de getallen.
 • Scheppen vanuit de Geheime Hartkamer.
15Praktijk
 • Opschonen en balanceren van chakra 5 t/m 7 enverbinden met dimensies 6 t/m 9.
 • Hartchakra (5e)  opschonen en balanceren enverbinden met 5e dimensie.
 • Chakra’s 1 – 3 en 5 – 7 verbinden met 5e chakra.
21Theorie
 • De Geest.
 • De zes verschillende universa.
 • De Urim en Thummim.
 • De vereniging met Universum 2.
 • Diepgaande kennis van de negen dimensies.
 • Het 9D raster van de Aarde.
 • Het morfogenetische veld.
 • De Overziel.
 • De Violette Vlam.
22Theorie
 • Kosmometrie.
 • De Mer-Ka-Bah.
 • De oude geschiedenis: de reis van Tara naar de aarde.
 • De catastrofe op Tara.
 • Het ontstaan van ons Zonnestelsel.
 • De evolutie op aarde, de nieuwe rassen op aarde.
 • De holle aarde.
 • Priesterschap van Melchizedek.
 • Ascentiegolven naar Tara.
 • De invloed van de zon op de psyche en op ons bewustzijn.
23Theorie
 • Toth en de “Keys of Enoch”.
 • De Zon en onze fysieke gezondheid.
 • Kristallen, de zon en buitenaardsen, de zonnevlecht.
 • Van emotioneel bewustzijn naar vrije wil.
 • Intuïtie.
 • Graancirkels.
 • Getal-Licht-Symbool codes.
 • Buitenaards leven.
 • Parallelle tijden.
 • De energetische stoelen.
 • De Mer-Ki-Vah.
 • De vijf platonische lichamen.
24Theorie
 • Kennis over de 6e en de 7e dimensie.
 • De Gulden Snede.
 • Nog meer informatie over Tara en de oude geschiedenis (herhaling + uitbreiding op blok 6).
 • De hulp van de Witte Broederschap.
25Praktijk
 • Zonne-inwijdingen. Verbinding van alle chakra’s met de Grote Centrale Zon.
31Theorie
 • De Wet van EEN.
 • De evolutie met het nieuwe energiemodel.
 • Ons gevoel van afgescheidenheid.
 • De Lichtmatrix en de Lichtpiramide.
 • De Sfinx.
 • De Lichtbroederschappen.
 • Belastende codes en zegels.
 • Akhnaton, de Zonnefarao en de ascentiemeester.
 • Amenhotep en Akhnaton.
 • De ondergrondse stad Tel-el Amarna.
32Theorie
 • De 2 bloedlijnen van David.
 • Boeddha, Zarathoestra en de beide Jezussen.
 • De Urim en de Thummim.
 • Getal-Licht-Symbool-codes.
 • De verlichting.
 • Allerlei vragen en antwoorden.
 • Leefregels van de Witte Broederschap.
33Theorie
 • Een stukje theosofie met oa.:
 • De tijdmatrix van de mensheid.
 • De 7 evolutieschema's, 7 ketens, 7 bolrondes en 7 wereldperiodes.
 • De 7 wortelrassen met elk 7 subrassen.
 • De omzwervingen van de diverse rassen en bevolkingsgroepen.
 • Meer over Atlantis.
 • Wat er in de toekomst staat te gebeuren qua evolutie.
 • Onze fysieke ontwikkeling via het elementenrijk, het mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk.
 • Samenhang fysieke en spirituele ontwikkeling
34Theorie
 • Buitenaardse wezens
 • De Galactische Federatie met hun organisatie
 • Het cordon van ruimteschepen rondom de Aarde
 • Contacten tussen mensen en de federatie
 • Wie zijn onze bezoekers?
 • De planeten waar ze vandaan komen
 • De verschillende rassen die we kennen
35Praktijk
 • De contemplaties en getallenleer van Pythagoras.
 • De Wet van het Ritme der Veranderingen.
 • De Wet van Harmonie.
 • De betekenis van de getallen.
 • Het ontdekken van je persoonlijke opdracht, je wereldopdracht en je zieleopdracht.
 • Het samenbrengen van je zielestraal en je aardse straal.
 • Het harmoniseren van je hartfrequentie en het afstemmen van alle chakra's daarop.
41Theorie
 • Veranderingen in je leven.
 • Oordelen en denken.
 • De keuze voor afscheiding of de Wet van EEN.
 • Magnetische velden en lijnen.
 • Elektrostatische velden en lijnen.
 • Zwaartekrachtgolven.
42Praktijk
 • Herkaderen van gedrag, overtuigingen en fysieke klachten.
 • Een reisje naar Orion.
43Theorie
 • Programmeren van cellen.
 • Werkelijk zien.
 • Alchemie.
 • Ziektes
 • Keuzes maken.
44Theorie
 • De Wet van Aantrekking.
 • Energie en resonantie
 • Waarom gaat bij de één alles moeilijk en bij de ander alles van een leien dakje.
 • Hoe kom je uit die negatieve cirkel.
45Praktijk
 • Zwaartekrachtgolven.
 • Inwijding Christusbewustzijn.
51Theorie
 • Werkelijke genezing en verjonging.
 • Activeren van verjongingsproces.
 • Genezende functies van voedingsstoffen.
52Theorie
 • De Tao van het lichaam.
 • Allerlei richtlijnen en tips voor een gezond lichaam.
53Theorie
 • De opgevaren Meesters.
 • De 14 esotherische steden.
54Theorie
  • De vijf elementen.
  • De Vijf Heilige Ringen.
  • De acht wondermeridianen.
  • Voeding met betrekking tot vijf elementen.
     55Praktijk
     • Healen met de Vijf Heilige Ringen.

     .

     Terug naar de inhoud