2012: Oud nieuws - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

2012: Oud nieuws

Voorwoord

Onderstaand verhaal lijkt op het eerste gezicht niet zoveel te maken te hebben met m'n werk als therapeut, maar dat is slechts schijn. Ik werk veel aan de spirituele ontwikkeling van mensen en dat proces voltrekt zich wereldwijd steeds sneller en intenser, doordat er een zeer grootschalig natuurkundig proces gaande is dat ons heel erg beïnvloedt. Dit proces is voor de meeste mensen echter nog totaal onbekend.

Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat wij ons vaak niet realiseren dat onze Aarde slechts een heel klein tandwieltje in een gigantisch uurwerk is. Daardoor zien we de samenhang met de rest van het heelal niet. Anderzijds is het zo:

Wij zijn beslist geen fysieke wezens die af en toe een spirituele ervaring hebben,
maar spirituele wezens die af en toe een fysieke ervaring hebben!

Oftewel: onze ziel is onsterfelijk. Alle religies van de hele wereld gaan hier van uit. Alleen de kerk in Rome heeft die visie in de 5e eeuw omgekeerd.

Dat dit verhaal "2012, oud nieuws" heet, suggereert een achterhaald verhaal, maar het is nog steeds actueel en blijft dat ook nog wel een tijdje. En trouwens, over ca. 13.000 is het weer actueel. Mischien is deze website er dan nog steeds...

Ik wil je op deze manier de kans geven om alvast "wakker" te worden. We krijgen er allemaal mee te maken, of je nu wilt of niet en het maakt nogal wat uit of je wel of niet bent voorbereid.

Ik pretendeer geen wetenschapper te zijn en het gaat mij ook niet om de exactheid van de jaartallen en andere 'technische feiten' die in dit verhaal worden genoemd, alhoewel ik deze gegevens allemaal uit betrouwbare wetenschappelijke bronnen heb gehaald. Het gaat mij erom dat het je duidelijk wordt dat er een aantal zeer belangrijke processen gaande zijn en of die nu een dag eerder of later beginnen, of dat er een planeet meer of minder bij betrokken is, is voor mij niet zo van belang.

Peter Langendijk.
In het kort

De mensheid bevindt zich op dit moment in een zeer bijzondere fase, waarbij de spirituele ontwikkeling in een versneld tempo verloopt. Het is nu mogelijk om de problematiek die we ervaren in hoog tempo te verwerken en de karmische banden met ons verleden gemakkelijker los te maken. Hierdoor krijgen we innerlijke rust, vinden we ons werkelijke zelf terug en kunnen we ons meer richten op de mooie dingen in het leven. Het is natuurlijk niet verplicht, want je bepaalt zelf of je daar wel of niet in meegaat. Maar zo'n kans laat je toch niet liggen?

Dit komt doordat onze Zon en haar planeten een baan beschrijven door het Melkwegstelsel. Die baan duurt een kleine 26.000 jaar (eigenlijk 12 x een dierenriemperiode van 2.160 jaar) en daarbij reizen we elke 13.000 jaar door een gebied met een zeer hoog energetisch niveau: de fotonengordel, een geconcentreerd energieveld. Dat gebeurt in het Aquariustijdperk (waar we nu in duiken) en in het Leeuwtijdperk (dat is aan de andere kant van die omloop, over 13.000 jaar). Die hoge energie heeft een grote invloed op het leven op Aarde, niet alleen natuurkundig, maar vooral ook spiritueel en zal ruwweg zo'n 2.000 jaar duren. Het is een energieveld waar we langzaam aan in glijden en waardoor we elk jaar een hogere dosis van die energie krijgen.

Daarnaast is er ook nog een grootschalig uitlijningsproces gaande, waarbij een aantal planeten en sterren op één lijn komen te staan. Nu is het niet zo, dat dit een kwestie is van een knop omdraaien: het is een langzaam proces en we zitten al een hele tijd in de aanloop er naar toe. Deze uitlijning is al een hele tijd bezig.

Het theoretische hoogtepunt van deze uitlijning was op 21 december 2012 en dat viel min of meer samen met de start van onze reis door de fotonengordel. In de oude culturen zijn verschillende meetmethoden gebruikt om dit tijdstip te bepalen en daarom zijn er ook enkele andere data in omloop. Als we dit echter tegen het licht van de eerder genoemde 26.000 jaar bekijken, liggen deze data ongelofelijk precies bij elkaar.


Globale positie van ons zonnestelsel in het Melkwegstelsel tijdens de uitlijning.
Is dit nieuw?

Nee, dit is al zo oud als de Aarde zelf. Ook de oude Babyloniërs kenden dit verschijnsel, evenals de Phoeniciërs, de Egyptenaren en de Grieken. Het staat zelfs in de oude Indische Vedische geschriften, in de Egyptische hiërogliefen en in de Chinese I Ching. Ook de Olmeken, Maya's, Azteken en de Noormannen waren hiervan op de hoogte. Al deze culturen hebben hun eigen meet- en berekeningsmethoden en zitten - gezien de enorme tijdspanne - ongelofelijk dicht bij elkaar. Zelfs de kerk in Rome weet dit maar al te goed, maar die praat daar niet over: die heeft geen behoefte aan ontwikkelde mensen...

De Maya's en Olmeken spreken over 21 december 2012, de Azteken gebruiken een totaal andere methode en komen uit op 20 mei in dat zelfde jaar (zij pakken dan ook nog een volledige zonsverduistering mee), de oude Atlantianen zaten op 20 december, de oude Egyptenaren op 19 december en de oude Grieken op 12 december. En dat met al die 'primitieve' middelen.... De Christenen geven geen exacte datum, maar verwachten na het 2e millennium de "Dag des Oordeels" (Johannes, Boek der Openbaringen).

De Maya's hadden zo'n 500 jaar voor Christus al een aantal kalenders gemaakt, waaronder de 'Tun Uc' (een jaarkalender met 13 maanden van 28 dagen), de 'Tzolkin' (een 260-dagen kalender) en de 'Lange Telling' kalender (een kalender die werkt met periodes van 5.125 jaar). De 'Lange Telling' kalender is geijkt op 21 december 2012. Deze kalenders worden vandaag de dag nog steeds gebruikt en zijn onbetwist de meest perfecte ter wereld. De Maya's hadden de lengte van een jaar destijds al berekend op 365,24200 dagen. In de jaren 60 is m.b.v. computers een lengte van 365,24220 dagen bepaald, maar inmiddels is dit door de wetenschap gecorrigeerd naar 365,24199 dagen. Nog niet zo slecht van die 'primitieve' Maya's, hè?

Waarom zouden die mensen zo'n perfecte kalender maken en ijken op een datum die 2.500 jaar verder in de tijd ligt? Het ligt toch veel meer voor de hand dat ze daar b.v. de geboortedag van een koning voor hadden genomen? De Maya's gebruiken de uitlijning van de Aarde, de Zon en het hart van de Melkweg (dus dat die samen op één lijn staan) voor het synchroniseren van hun kalender. Dit heet Galactische Kosmologie. Die oude culturen waren op dat punt veel verder dan wij. Zij waren bekend met de grote klok die 'heelal' heet, o.a. door deze goed te observeren. Zij wisten al dat het leven op Aarde wordt bepaald door de stand van de planeten en de sterren. Maar wij hebben vanuit onze maatschappij niet geleerd om dat belangrijk te vinden. We lezen nog wel eens lacherig een horoscoopje, maar een goede, op maat gemaakte horoscoop vertelt verrassend veel over jezelf: ik heb dat zelf mogen ervaren...

De periode van 5.125 jaar van de Maya's staat voor een 'Grote Cyclus', of 'Wereldtijdperk' of 'Zon'. De collectieve mensheid ontwikkelt zich volgens hen in vijf van deze periodes, wat overeenkomt met 25.625 jaar (5 x de 'Lange Telling'). En dat komt verrassend dicht bij wat men tegenwoordig heeft berekend voor de dierenriemprecessie (zie volgende hoofdstuk). Die 21 december 2012 is voor de Maya's het einde van vijf complete cycli. Ook de kalender van de Inca's, de Hopi indianen, de Egyptenaren, de Tibetanen, de Essenen en de Kelten (de 'Druïdenkalender') loopt dan af. Men wist dus vroeger al, dat 2012 een magisch jaar zou worden. Een jaar van grote veranderingen voor de Aarde en de mensheid. We gaan dan een nieuw tijdperk in: we gaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, we gaan van de 3e via de 4e naar de 5e dimensie. Maar we hebben het zo druk met onszelf, onze aan/uit relaties, onze carrière, onze bankrekening, ons 2e huisje, etc, dat we niet meer naar boven kijken. En als er straks toch 'vreemde' dingen gebeuren (en dat staat al vast), dan schrikken we, snappen er helemaal niks meer van en dat maakt ons ontzettend bang. Wat is dit? Wat gebeurt er? Hoe kan dat?

Kun je je nog herinneren hoe een aantal bevolkingsgroepen in India angstig reageerde op een zonsverduistering aldaar (11-08-'99)? Ze riepen angstig: "We worden gestraft door de goden!" en stortten zich huilend en biddend op de grond. Als wij zo in ons zelf gekeerd blijven leven, gaan we dat soort reacties hier straks ook krijgen. We snappen er dan helemaal niks meer van en worden doodsbang van alles wat er gebeurt...
Wat is de oorzaak?

Zoals de Aarde om haar eigen as draait, zo draait de Maan om de Aarde en de Aarde op haar beurt weer om de Zon. Deze cycli kennen we allemaal, omdat we die een aantal malen in ons leven ervaren: de eerste duurt een dag, de tweede duurt een maand en de derde duurt een jaar. Maar er is meer. Zo beschrijft onze Zon (en dus ook haar bijbehorende planeten) op haar beurt weer een baan. En zo zijn er nog een aantal relatief kleine en veel grotere cycli, zoals bv. de rotatie van het Melkwegstelsel om haar eigen as (ca. 225 miljoen jaar) en de baan die het Melkwegstelsel op haar beurt weer om de 'Grote Centrale Zon' beschrijft. Maar de effecten van deze cycli kennen we niet, omdat die veel te lang duren voor ons relatief korte leventje op Aarde.

Op dit moment hebben we te maken met een aantal cycli die in 2012 vrijwel gelijktijdig tot een hoogtepunt kwamen. Zo was onze normale jaarcyclus ten einde, de 'Baktun' van de Maya's (5.125 jaar) was ten einde, de vijf cycli voor de collectieve mensheid (25.625 jaar) waren ten einde en de rotatiecyclus van het Melkwegstelsel zelf (225 miljoen jaar) was ten einde. Het heelal is net een grote klok: telkens als er weer een cyclus is volbracht, dan wordt er weer een tandje van het volgende wiel aangetikt en gebeurt er weer iets grootschaligs. Tevens gaat de net volbrachte cyclus zich weer herhalen. Wat je onder de elektronenmicroscoop ziet, zie je ook door een ruimtetelescoop: alles draait om elkaar heen, alles beïnvloedt elkaar en alles houdt elkaar in balans. Zo boven, zo beneden.

Voor ons is die cyclus van ca. 26.000 jaar op dit moment de belangrijkste. Hij wordt ook wel de 'Vega-' of 'Poolstercyclus' genoemd. Dit komt doordat het vlak waarin ons gehele zonnestelsel draait, kantelt en de aardas (aan de Noordpoolzijde) hierdoor tijdens deze cyclus een soort cirkel in het heelal beschrijft (niet te verwarren met de verschuiving van de magnetische Noordpool en de jaarlijkse kanteling van de Aarde, waardoor onze seizoenen ontstaan). Deze cirkel loopt door de sterren Vega, Polaris (onze Poolster) en Alpha Draconis. Rond 2.800 voor Christus wees de aardas naar Alpha Draconis in de staart van de Draak. Op dit moment wijst hij naar de Poolster en rond 13.300 wijst hij naar Vega. Aan de zuidzijde beschrijft de aardas een cirkel om de Pleiaden, met als centrale punt de hoofdster van de Pleiaden: Alcyone.


De precessie met noord- en zuidas van de Aarde.

Toch is die Vega- of Poolstercyclus geen nieuws. Elke astronoom kent het verschijnsel 'precessie van de dierenriem' of 'precessie van de equinoxen'. Deze precessie (= verschuiving) is een optisch effect en wordt veroorzaakt doordat de positie en oriëntatie van de Aarde in het heelal t.g.v. bovengenoemde cyclus voortdurend verandert. Daardoor verandert ook onze waarnemingspositie en lijkt het net alsof de diverse sterrenbeelden voortdurend aan de hemel bewegen. Ze maken niet alleen een op- en neergaande beweging, maar verschuiven ook van links naar rechts en weer terug t.g.v. de Vegacyclus. Wat de meeste astronomen echter niet weten, is dat de keerpunten in deze beweging een tweetal indrukwekkende momenten markeren....

Probeer je eens voor te stellen hoeveel kracht er nodig is om de eb- en vloedbeweging op Aarde te veroorzaken. Miljarden liters water worden tweemaal daags 'opgetild' door de Maan en dat gaat continue door. En dan die baan van onze Aarde. Zo'n enorme massa slingert rond aan een denkbeeldig touwtje en wat houdt haar in bedwang? Precies, ons relatief kleine zonnetje. We hebben het hier dus over onvoorstelbaar grote krachten.

Ik zal proberen om die krachten een klein beetje tot de verbeelding te brengen. Slinger maar eens een fles flisdrank van een liter rond aan een touwtje van 1 meter: dat hou je niet zo heel lang vol. Hier gaat het om de Zon, die onze Aarde van 5.974.000.000.000.000.000.000.000 kg. rondslingert aan een touwtje van 149.600.000 km. lang, waardoor wij 939.488.000 km in 365 dagen afleggen. Oftewel: de Aarde suist met een snelheid van 107.174 km per uur door het heelal. En dan hebben we het alleen nog maar over onze rotatie om de Zon... Als je de rotatie van onze Zon zelf ook nog meerekent, kom je nog hoger uit en als je de omloop van ons ons Melkwegstelsel ook nog in aanmerking neemt, dan hebben we het over ca. 200 km per seconde!

Onze Melkweg is eigenlijk een hele grote bol is met ontelbaar veel planeten en sterren. Maar doordat die Melkweg zo hard ronddraait, is ze uitgedijd tot een min of meer platte schijf. Aan de buitenkant van die schijf bevinden zich een aantal 'slierten' en in één daarvan, genaamd 'de arm van Orion', bevinden wij ons.Het Melkwegstelsel. De afstand van de Aarde tot het middelpunt (A) bedraagt 32.000 lichtjaren.
De doorsnede van het Melkwegstelsel (D) is 100.000 lichtjaren.
Één lichtjaar is de afstand die het licht in 1 jaar aflegt met 300.000 km/sec.

De 26.000-jarige baan die onze Zon beschrijft, is een baan die op bepaalde momenten een uitlijning heeft met een aantal sterren en planeten, waardoor zwaartekrachten en andere energievelden elkaar versterken. Bij elke uitlijning worden wij weer blootgesteld aan die enorme krachten en energieën. Er wordt aan de Aarde getrokken en geduwd, waardoor de continenten onder grote druk komen te staan en er aard- en/of zeebevingen (tsunami's) en de vulkanische activiteiten ontstaan. Ook wordt de temperatuur van onze atmosfeer steeds hoger door alle externe energiebronnen, waardoor de ijskappen smelten en het zeewater stijgt.

Maar het wordt nog spannender. De wetenschap heeft aangetoond, dat het hart van de Melkweg steeds actiever lijkt te worden en steeds meer energie begint uit te stralen. Dit is echter een betrekkelijke constatering, omdat we dit waarnemen vanaf onze planeet. Die activiteit is er continue, maar wordt door onze veranderende positie steeds sterker waarneembaar. Net als de zon die altijd schijnt, maar die je pas ziet als de wolken verdwijnen.

De bron van deze energie is Sagittarius A in het sterrenbeeld Sagittarius (Boogschutter). Sagittarius A is hiernaar vernoemd, omdat we die waarnemen door dat sterrenbeeld heen. In werkelijkheid is Sagittarius A een zwart gat, dat het hart van de Melkweg vormt. De Maya's noemen dit Hunab K'u. Op het moment dat de Aarde en de Zon in één lijn staan met Sagittarius A, bereikt die energie de Aarde met maximale sterkte en dat zal waarschijnlijk te zien zijn als een intense lichtbron.


Uitlijning planeten op 21-12-2012.

Die maximale sterkte wordt veroorzaakt door een laserstraaleffect. Op 21 december 2012 stonden de Aarde, de Maan, Venus en de Zon precies in één lijn met de centrale ster Alcyone van de Pleiaden en het hart van de Melkweg. Dit is op zich al heftig genoeg, maar er kwam nog een schepje bovenop. Bij een echte laserstraal wordt de straal gestabiliseerd door een krachtig medium wat er haaks op staat. En wat gebeurde hier: op dat moment stond Uranus er precies haaks op. En in 1987 is er een supernova geïmplodeerd in de Tarantula nevel in de Grote Magellaen Wolk (Supernova 1987A), waardoor het elektromagnetische veld van Uranus met een factor 100 in kracht is toegenomen (bron: Scientific American, 1999). Hierdoor onstond dus een perfecte focussing van die laserstraal en dat heeft geleid tot een enorme energieverhoging van de Aarde.
Wat zijn de gevolgen voor de Aarde?

Dit gaat meestal gepaard met grote verschuivingen in de polen en kan zelfs leiden tot het complete ompolen van de Aarde. Dat is ook te zien op de bodem van de Atlantische Oceaan. In het midden hiervan bevindt zich de "Atlantische rug", een grote naad tussen het Amerikaanse continent enerzijds en het Europese en Afrikaanse continent anderzijds, waar voortdurend magma omhoog wordt geperst. Dit heeft nog te maken met de ondergang van Atlantis. Hierdoor drijven Amerika en Europa/Afrika jaarlijks ca. 4 cm. uit elkaar en ontstaan er aan weerszijden van die naad bergketens op de bodem van de oceaan.

Het magma is echter sterk ijzerhoudend en zolang het nog vloeibaar is, neemt dit de magnetische polariteit van de Aarde aan. Zodra het in aanraking komt met het koude zeewater, stolt het en ontstaat er een permanente magneet. Onderzoek heeft uitgewezen, dat sommige bergketens een noord-zuid gerichte polariteit hebben en anderen een zuid-noord gerichte polariteit. Hieruit is gebleken dat dit ompolen al minstens 170 keer heeft plaatsgevonden. Ook in de sedimentlagen (afzetting van deeltjes) vinden we dit verschijnsel terug. Nieuw? Nee dus. De wetenschap twijfelt er niet meer aan dat dit op korte termijn weer gaat gebeuren: men weet alleen niet precies wanneer.

Kun je je voorstellen, hoe groot en sterk een hoefijzermagneet moet zijn om zo'n bol als de Aarde om te polen? En stel je die magneet dan eens voor op een vrijwel oneindige afstand, ver buiten ons zonnestelsel, rekening houdend met het feit dat z'n kracht kwadratisch met de afstand afneemt.... Niet te geloven toch! Of zou er nog een andere mogelijkheid zijn?

Jazeker, die is er en dat is de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Het magnetische veld wordt nl. opgewekt door de rotatie van de Aarde en dat komt met name doordat de vloeibare magmalaag sneller draait dan de buitenste korst. Die magmalaag draait per 1.000 jaar ca. 1 omwenteling meer dan de korst en dan krijg je het effect van een dynamo, die elektriciteit en dus ook magnetisme opwekt. Die twee gaan nu eenmaal hand in hand. Die poolverschuiving of ompoling wordt dus veroorzaakt door de korst of de magmakaag de andere kant op te laten draaien. Onze magnetische noordpool "wandelt" op dit moment ca. 100 m per dag van Noord-Canada naar Siberië en in de afgelopen jaren heeft die al een heel grillig pad afgelegd.

Ook zijn er magmagebieden die op dit moment aan het ompolen zijn of drastisch aan kracht hebben ingeboet. Rondom Zuid-Afrika bevindt zich een heel groot magmagebied (de "South Atlantic Anomaly"), wat imiddels al helemaal is omgepoold! De wetenschap neigt al steeds meer naar het omkeren van zo'n draairichting en ook dat is niet nieuw. Het is al bewezen, dat er voorafgaande aan zo'n poolverschuiving of ompoling altijd een daling van het aardmagnetisme te zien is. En die daling is middels satelietmetingen al lang vastgesteld: 10% daling van 1999 t/m 2004.

Dit omkeerfenomeen is ook beschreven in de 1.000-en jaren oude Egyptische hiërogliefen, waarin de vluchtende Atlantiërs na een ongewoon lange nacht op zee de Zon van de andere kant op zagen komen (bron: "Le Grand Cataclysme", Albert Slosman). En vergeet niet dat deze mensen bijzonder goed konden navigeren. Wees in elk geval voorzichtig met de uitdrukking ".... pas als de Zon van de andere kant opkomt", want misschien gaan we het nog beleven!

teesfft
Atlantische Rug. Bron: Elzeviers Nieuwe Grote Wereldatlas.

Je kunt je natuurlijk wel voorstellen, dat dat omkeren niet een kwestie is van een knop omdraaien. Op een gegeven moment komt de Aarde heel langzaam tot stilstand en dat geeft natuurlijk nogal wat problemen. Door het langzamere draaien worden we overdag langer aan het daglicht blootgesteld en dat kan tot een behoorlijke temperatuurverhoging leiden. Dat zelfde geldt natuurlijk voor de nacht: het gaat heel lang afkoelen. Hierdoor ontstaan enorme schommelingen is de temperatuur, die hun hoogtepunt bereiken als de Aarde stilstaat. Je zult maar net op dat moment heel lang in die brandende zon of ijzige nacht moeten doorbrengen, of blootgesteld worden aan de enorme stormen die daardoor gaan ontstaan. Ook zal de middelpuntvliedende kracht afnemen, waardoor de Aarde weer boller zal worden, met alle gevolgen van dien voor de continenten. Nogmaals: ik weet niet of dit nu weer gaat gebeuren, maar het zou niet de eerste keer zijn als we de Atlantiërs mogen geloven.
Wat zijn de gevolgen voor de mens?

Een aantal zaken zullen ingrijpend gaan veranderen. Afgezien van het geologische 'gerommel' t.g.v. al die eerder genoemde duw- en trekpartijen aan de Aarde, zijn hieronder de belangrijkste punten genoemd:

Onze elektronica

 • Omdat het energieniveau op de Aarde voorlopig nog wel even blijft stijgen door die fotonengordel, betekent dit ook dat de elektrische energie in onze atmosfeer gaat stijgen. Daarnaast is het zo, dat een afnemend aardmagnetisme steeds meer straling doorlaat (oa. energie van zonne-uitbarstingen). De NASA heeft voor 2012 al een superzonneuitbarsting voorspeld, die zo groot zal zijn dat het hele elektriciteitsnet wereldwijd lam gelegd zal worden en waardoor honderden kerncentrales met een meltdown te maken kunnen krijgen (bron: www.euronucleair.org van de Europese Nucleare Organisatie).

 • Dit houdt in, dat er op den duur problemen gaan ontstaan met onze elektronica, omdat die is opgebouwd uit halfgeleiders. Halfgeleiders bestaan in principe uit één (bv. een diode) of meerdere (bv. transistoren en complexe chips) PN- of NP-overgangen. Deze zijn gemaakt van o.a. silicium of germanium en kunnen tot ca. 1,5V nog functioneren. Daarboven gaan ze kapot. Er komt dus binnenkort een enorme golf aan bv. defecte mobieltjes, omdat deze totaal geen bescherming bieden tegen die hogere energie. Kun je je zoiets voorstellen? Een wereld zonder mobieltjes, SMS-jes, portofoons, etc. Maar ook je PC thuis delft waarschijnlijk het onderspit.... Het is nu al zo, dat diverse vliegtuigmaatschappijen om deze redenen niet meer over de polen vliegen als er net een zonne-uitbarsting is geweest. Sommige maatschappijen vliegen dan zelfs helemaal niet meer.

 • Maar ook al zou onze apparatuur wel beschermd zijn, het is nooit helemaal tegen te houden en dus zou er alleen maar uitstel van executie ontstaan. De wetenschap is zich hier deels van bewust. In elk geval is het zo, dat er in Japan in 2004 in opdracht van de regering onderzoek is gestart naar het ontwikkelen van halfgeleiders op basis van diamanten. De PNP of NPN overgang van zo'n halfgeleider zou ca. 80V kunnen verdragen i.p.v. de huidige 1,5V en zou het dus heel wat langer uit kunnen houden. Maar hoe lang duurt het voordat zoiets commercieel toepasbaar is en in je nieuwe mobieltje of PC zit?

 • Daarnaast is ons wereldwijde communicatiesysteem gebaseerd op satellietverbindingen. Deze satellieten zijn redelijk goed beschermd tegen dit soort dingen, maar het stijgen van het energieniveau heeft ook tot gevolg dat er steeds meer zonne-uitbarstingen komen. En dan komt er een stroom elektrisch geladen deeltje naar ons toe, waar satellieten het erg moeilijk mee hebben. Men laat een aantal van deze satellieten dan omdraaien, waardoor het schild in de richting van de bedreiging wordt gekeerd. Maar deze vorm van bescherming wordt steeds ontoereikender en daardoor zijn er al diverse satellieten beschadigd en zelfs geheel uitgeschakeld.

 • Op de Aarde zelf zorgen deze uitbarstingen voor botsingen met de atomen in onze atmosfeer, wat leidt tot elektrische stromen van miljoenen ampères, vergelijkbaar met de energie van bliksem. Deze stromen veroorzaken enorme inducties in lange geleiders, waardoor bv. het Canadese elektriciteitsnet op 12 maart 1989 compleet instortte.

 • Ook zorgen de zonne-uitbarstingen voor opwarming van de buitenkant van onze atmosfeer, waardoor deze uitzet. De satellieten die normaliter net buiten onze atmosfeer ronddraaien, komen daarmee net in de atmosfeer. Hierdoor ondervinden ze luchtweerstand, verliezen daardoor snelheid en dus ook hoogte en storten op den duur neer. Dit is ook precies de reden waarom het eerste Amerikaanse ruimtestation Skylab in 1979 is verbrand in de dampkring, terwijl het pas in 1973 in een baan om de Aarde was gebracht.

 • Weet je wat er allemaal uitvalt als de satellieten het niet meer doen? Geen TV, geen mobieltjes, geen internet, geen internationaal bankverkeer, geen GPS-navigatie en noem maar op. Begin je een beetje te beseffen hoe ongelofelijk kwetsbaar we ons zelf hebben gemaakt met al die elektronica?


Ons zenuwstelsel

 • Ons zenuwstelsel is in feite een elektrisch geleidingssysteem. Er lopen minuscule elektrische stroompjes doorheen, waarmee we allerlei processen in ons lichaam kunnen sturen en registreren. Doordat wij zo lekker bezig zijn met onze welvaart i.p.v. ons welzijn (die twee zijn heel vaak omgekeerd evenredig met elkaar), lopen we allemaal met zo'n mobieltje rond. En of we die nu gebruiken of niet, ze worden continue gescand door de lokale GSM-masten. En dan te bedenken dat we zo´n twaalf landelijk dekkende netwerken hebben die dat allemaal gelijktijdig doen... Veel mensen hebben tegenwoordig ook nog een dect telefoon in huis en als het even kan ook nog een draadloos computer netwerk. Samen met de radio- en TV-zenders en nog een heleboel andere, niet-natuurlijke en vooral ongezonde frequenties, stellen we ons zenuwstelsel (en daarmee ook de hele natuur) dus 24 uur per dag bloot aan heel veel, zeer dynamische, elektrische velden. Enig idee waarom er de laatste jaren regelmatig groepen grote vissen aanspoelen op voor hun zeer ongebruikelijke locaties? En waarom er op raadselachtige wijze complete bijenvolken uitsterven? We hebben hun GPS-systeem verstoord...

 • Wat gebeurt er in een elektrische geleider als daar een wisselend elektrisch veld op wordt losgelaten? Juist, dan worden er stroompjes opgewekt. En wat doen die stroompjes dan met ons? Die veroorzaken allerlei afwijkingen in ons systeem en leiden op den duur tot fysieke klachten en vermoeidheid. Als je wat minder goed je in je eigen energie zit, kun je hier al heel snel last van hebben. Vergelijk dat maar met een soort elektro-accupuntuur, maar dan een vorm waarbij de therapeut geblinddoekt ergens een naald inprikt en zomaar een slinger aan een willekeurige knop geeft om een stroompje door die naald te sturen. Complete waanzin! En we laten dat allemaal maar gebeuren....

 • Wist je dat een menselijke cel gemiddeld slechts ca. drie minuten continue weerstand kan bieden aan dit soort energiën? En dan? Dan daalt onze weerstand, daardoor krijgen parasieten (die we allemaal hebben) daar vrij spel, waardoor ze actief worden en gangetjes in ons weefsel gaan graven. Daardoor gaan die cellen in de verdediging door zich te delen en ontstaat er woekering, oftewel kanker. Natuurlijk is dit afhankelijk van hoe gezond je bent en hoe lang en hoe vaak je belt, maar het moge duidelijk zijn dat we onszelf op grote schaal aan het ziek maken zijn.

 • Omdat de effecten hiervan niet meteen aantoonbaar zijn, schrijven we de verschijnselen daar ook niet meteen aan toe. En als er dan toch iemand beweert dat zijn problemen hierdoor worden veroorzaakt, dan zijn er zoveel commerciële belangen in het spel, dat die persoon uiteindelijk het onderspit delft. We krijgen dus gewoon een herhaling van de geschiedenis: vroeger mocht je ook met asbest werken en DDT op het land gebruiken. Zelfs het Ministerie van Volksgezondheid heeft jarenlang volgehouden dat het geen probleem was. Maar ja, die luisteren altijd eerst naar de door de commercie gefinancierde wetenschap en pas veel later, als de druk uit de bevolking via de media hoog genoeg wordt, komen er maatregelen. Zo is asbest en DDT pas 30 jaar later verboden. Wij leren helaas door schade en schande...

 • Doordat er veel elektronica zal uitvallen (en dus ook veel communicatieapparatuur), zal er een drastische vermindering van onnatuurlijke frequenties ontstaan. Hierdoor wordt ons zenuwstelsel ontlast van al die instraling en dat gaan we zeker merken. Vergelijk dat maar met ademen in de smog van Mexico-city en dan ineens midden in een uitgestrekt oerwoud. We zullen ons veel prettiger voelen en veel kwalen zullen daardoor gaan afnemen en op den duur verdwijnen.


Mentale ontwikkeling

 • Zoals al eerder aangegeven bij het zenuwstelsel, krijgen we straks heel wat te verduren. Maar dat is zeker de moeite waard, want - na een lastige overgangsperiode - zullen we allemaal anders gaan denken. We zullen vooral weer uit ons verstand komen en veel meer gaan voelen en de meeste mensen hebben er nog geen idee van wat dat is. Van het hoofd naar het hart. We gaan van een "Ik en de rest" bewustzijn naar een "Wij" bewustzijn. Het is een aanvoelen, een intuïtie, een instinct, een sterke verbondenheid met de natuur en met elkaar. Hierdoor ontstaat een hele andere maatschappij.

 • Negatieve gedachten verdwijnen. Egoïsme, misdaad, jaloezie, hebzucht, machtswellust, etc, bestaan straks niet meer. Ons hele monetaire stelsel gaat verdwijnen. Geld is straks helemaal uit de mode: we gaan gewoon allerlei dingen voor elkaar doen en krijgen daar iets voor terug. Geef op je eigen manier en je zult ontvangen. Het is wel even wennen, maar het is wel zo gemakkelijk en vooral vriendelijk. Geen sloten meer op de deur, geen politie, geen leger en bewakingsdiensten meer nodig. Al die energie kan dan voor positievere dingen worden gebruikt.

 • Wij bezitten de Aarde niet, we denken dat dat wel zo is, maar dat is slechts een illusie. We mogen er alleen maar op leven en de Aarde voedt en verzorgt ons. We gaan straks weer ècht deel uitmaken van de natuur en zullen er daarom ook met veel meer respect mee omgaan.


Fysieke ontwikkeling

 • Wat dit precies gaat inhouden, daar heb ik geen concrete voorstelling van. Maar bovenstaande verschijnselen hebben altijd al plaats gevonden en hebben duidelijk invloed gehad op de mensheid. Door opgravingen is bekend geworden, dat de Aboriginalcultuur in Australië er 52.000 jaar geleden (4 x 13.000 jaar!) zomaar ineens was. Er zijn nooit voorlopers van hen gevonden. Het zelfde geldt voor de Cro Magnon mens: 39.000 jaar geleden (3 x 13.000 jaar!) was die er ineens. Zijn tijdgenoot, de Neanderthaler, stierf 26.000 jaar (2 x 13.000 jaar!) geleden zomaar ineens uit. De laatste ijstijd hield 13.000 jaar geleden ineens op. Bovendien verschenen er op het zelfde moment in Egypte de grote piramide van Gizeh en in Teotihuacan in Mexico de Piramide van de Zon....

 • Het zou al heel toevallig zijn dat er nu een keer niks gaat te gebeuren op dat gebied. Één ding is trouwens al begonnen: diverse Aboriginalstammen geloven al jaren dat hun taak er op zit. Zij nemen bewust geen kinderen meer en zijn dus al aan het uitsterven. Krijgen we nu later weer verbaasde wetenschappers die zich het hoofd breken over die "zomaar" verdwenen Aboriginals, net als nu bij de Maya's? En dan ook nog op een veelvoud van 13.000 jaar?


Spirituele ontwikkeling en dimensies

 • Elke 13.000 jaar krijgen we zo'n energieverhoging. Zo'n 500 jaar voor de doorgang begint die ons al te beïnvloeden en het duurt nog eens ca. 500 jaar voordat alles weer stabiel is. In het begin merken we hier heel weinig van: het komt allemaal heel langzaam op gang en het duurt een aantal generaties voordat de veranderingen duidelijk worden. De laatste 500 jaar heeft geleid tot een scheuring in de kerk, tot de industriële revolutie, tot de "flower-power" periode, tot protestmarsen en tot persoonlijke ontwikkeling. Men begon in opstand te komen tegen de gevestigde autoriteiten, variërend van een lokale werkgever in de veenkoloniën tot de huidige wereldleiders.

 • Met name de spirituele ontwikkeling neemt de laatste tientallen jaren een enorme vlucht. We zien allerlei vormen van meditatie-, yoga-, en healinggroepjes overal de grond uit spatten. Velen hebben ontdekt dat de kerken al heel lang geen antwoord meer bieden op hun vragen en die lopen daardoor massaal leeg. Als compensatie heeft de wetenschap nog een deel van die vragen kunnen beantwoorden, maar het is nog niet genoeg. We willen verder, we willen meer en we gaan steeds meer inzien dat ook de wetenschap die behoefte niet kan invullen.

 • Logisch eigenlijk, want in de kern zijn we allemaal op zoek naar liefde en eenheid en dat heeft alles met je hart, je gevoel en onze afkomst te maken. De kerk (en dan heb ik het met name over de oude kerk) houdt niet van eenheid: die is juist gebaseerd op dualiteit. Kijk maar eens wat de katholieke kerk in het verleden heeft gedaan met mensen die "iets anders" aanhingen (bv. de heksenjacht in Europa, of de onderdrukking en kerstening van de indianen in Amerika na hun ontdekking door Cortez en Columbus), of met mensen die geloofden zonder de kerk (zoals de katharen rond 1.100 in Zuid-Frankrijk: ze zijn massaal afgeslacht in opdracht van de paus). En de wetenschap is nu eenmaal een wereld die hoofdzakelijk geregeerd wordt door rationele mensen, verstandelijke mensen die "denken dat ze voelen", maar eigenlijk niet weten wat dat is. Als ze dit lezen, zullen ze waarschijnlijk op hun tenen zijn getrapt, maar zo bedoel ik het niet. Natuurlijk voelen die mensen ook, maar ik bedoel echter veel meer het voelen op een hoger niveau, een soort instinct, een verbinding met het hogere en openstaan voor het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde voor "alles wat is".

 • In de fotonengordel worden we voortdurend blootgesteld aan die hogere energie. Deze energie is een kosmische energie, een soort levenskracht, een energievorm die er eigenlijk altijd is, maar waarvan we ons over het algemeen niet bewust zijn. Doordat we nu steeds meer in die energie komen, wordt het steeds moeilijker om die niet meer te kunnen waarnemen en het zal ons bewustzijn drastisch veranderen.

 • Het begrip dimensie is een moeilijk te begrijpen fenomeen. Wat wij normaliter verstaan onder dimensies, zijn slechts ruimtelijke eenheden (lengte, breedte en hoogte). We voegen daar soms nog het begrip tijd aan toe (ook al hebben we daar een totaal verkeerd beeld van) en dan denken we alle dimensies in beeld te hebben. Maar dit zijn slechts meetbare begrippen in de ruimte en tijd, die te maken hebben met de materie en dus de 3e dimensie waarin we leven. Er zijn nl. veel meer dimensies: Albert Einstein heeft ooit berekend dat er minstens zes zouden moeten zijn. Echte dimensies zijn echter heel andere zaken: het zijn de bewustzijnsniveau's die een ziel hier kan hebben. Ze zijn als volgt ingedeeld:

  • 1e dimensie:
   • Hoort bij het 1e chakra. Het is het kristal in het centrum van de Aarde, omhuld door ijzer, met daarbij alle kennis en het bewustzijn van de Aarde.
  • 2e dimensie:
   • Hoort bij het 2e chakra. Dit betreft de elementalen in en op het aardoppervlak die alle levenscodes scheppen en onze gezondheid bepalen. Het zijn de mineralen, microben, koudbloedige dieren (vissen, reptielen ed.) en de natuurwezens.
  • 3e dimensie:
   • Hoort bij het 3e chakra. Het leven op het aardoppervlak in de materie (mensen, dieren, vogels, planten, etc.) met de waarnemingen door onze fysieke zintuigen en wordt gekenmerkt door de lineaire tijd en lineaire ruimte. Deze dimensie wordt beheerd door de mens.
  • 4e dimensie:
   • Hoort ook bij het 3e chakra. Ons collectieve bewustzijn, wat op dit moment behoorlijk negatief is door agressie, verkeerde denkbeelden, emoties, programmeringen en codes. De laatste twee zijn ook bewust aangebracht door wezens die streven naar controle en onderdrukking. Het wordt beheerd door de Annunaki van Niburu.
  • 5e dimensie:
   • Hoort bij het 4e chakra. Dit is pure liefde en creativiteit en zetelt in je hart. Het wordt beheerd door de Pleiadiërs.
  • 6e dimensie:
   • Hoort bij het 5e chakra. Dit is de wereld van de geometrische symbolen en wordt beheerd door Sirius. Het bevat alle herinneringen aan inwijdingen die je ooit hebt ondergaan. Als dit geïntegreerd is, voel je een enorm potentieel aan vermogen.
  • 7e dimensie:
   • Hoort ook bij het 6e chakra. Dit is de wereld van het kosmisch ontwaken d.m.v. geluid, lichtcodes en een lichtmatrix. Het maakt de galactische snelwegen open. De Urim-Code en Bron-Code stoelen komen hier ook vandaan. De hoeders zijn de wezens van Andromeda.
  • 8e dimensie:
   • Hoort bij het 7e chakra. Dit is de wereld van de Goddelijke Geest het Goddelijke Licht en de Akasha Kronieken. De hoeders zijn de wezens van Orion (de Galactische Federatie).
  • 9e dimensie:
   • Hoort bij het 7e en 8e chakra. Dit is het Christusbewustzijn en is voorlopig de hoogste dimensie die we kunnen bereiken. Het biedt de mogelijkheid tot transmutatie, tijdgolven, astronomie en tijdreizen. De hoeder is het galactische centrum in de Melkweg
  • 10e dimensie:
   • Dit is nu nog geen echte dimensie, maar deze term wordt vaak gebruikt wanneer je alle negen dimensies gelijktijdig beheerst.
  • In 2018/2019 komen er nog drie dimensie bij in dit Pleiadische stelsel.
  • De mens is in principe geschikt om 15 dimensies gelijktijdig te kunnen beheersen.
  • In Andromeda zijn er al een hele tijd 13 dimensies.

 • En wat moeten we ons bij al die verschillende dimensies voorstellen? Tja, dat wordt lastig. Je kunt het nog het beste voorstellen als bij de TV, maar dan kijken we niet naar dat kastje, maar we zitten er midden in. Wij zijn bij onze incarnatie in deze wereld allemaal standaard afgesteld op 'NPO 1' en weten dus ook niet beter dan dat dat onze realiteit is. Maar wat als je nu ineens een afstandsbediening zou vinden, wat dan? Dan zou je op een knopje kunnen drukken, waardoor je bv. ineens in een wereld genaamd 'RTL 4' of 'Discovery' zou kunnen zitten. Een totaal andere wereld, waarin het lijkt alsof 'NPO 1' ineens helemaal niet meer bestaat. Maar die is er nog steeds en ook nog op dezelfde plaats en in dezelfde tijd: jij bent echter afgestemd op een andere dimensie en neemt dus hele andere dingen waar... En mocht je jezelf inmiddels hebben ontwikkeld tot een multi-dimensoneel iemand, dan heb je een soort "multi view" of 'picture-in-picture': je ervaart meerdere zenders/dimensies gelijktijdig.

 • Paragnosten en helderzienden hebben kennelijk een ingebouwde 'afstandsbediening'. Zij kunnen daardoor afstemmen op overleden personen en andere energieën. Zij kunnen ook dingen waarnemen op heel andere locaties en in andere tijden. Afstand en tijd lijkt dan helemaal niet meer te bestaan en dat is eigenlijk ook zo. En wij begrijpen maar niet dat zij dat kunnen...

 • Hoe leg ik bv. aan een blinde uit wat het verschil is tussen groen en blauw? Als iemand geen referenties heeft aan wat voor kleur dan ook, kan die zich daar geen voorstelling van maken. En datzelfde geldt ook voor mensen die nog nooit een entiteit hebben gezien, een visioen hebben gehad of een andere energie hebben gevoeld: zij kunnen zich niets voorstellen bij al die spirituele waarnemingen.

 • Daarnaast is het zo, dat die verandering niet elke 13.000 jaar het zelfde effect heeft. We gaan wel met z'n allen naar die 5e dimensie en worden heel intelligente en liefdevolle wezens, maar er speelt nog iets mee. De éne keer vindt er een transformatie plaats van een eenheidswereld naar een dualistische wereld en de andere keer transformeert de wereld weer terug naar een eenheidswereld. Dualistisch wil in dit geval zeggen: grote verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, arm en rijk, etc. Wij leven nu in een dualistische wereld en we staan op het punt om een eenheidswereld binnen te stappen...

 • Wij krijgen er door dit hele gebeuren met die fotonengordel in elk geval een behoorlijke opstap naar de vijfde dimensie bij: op weg naar de pure liefde... Vergelijk het maar met het zien van aura's en entiteiten. Dat is nu nog voor een relatief kleine groep mensen weggelegd, zoals paragnosten en helderzienden, maar straks wordt dit gemeengoed voor iedereen.

Dit proces is voor iedereen een behoorlijke duw in de richting van verdere ontwikkeling. Er zullen steeds meer 'klokkenluiders' komen die misstanden aan het licht brengen, steeds meer nieuwetijdskinderen die hun ouders gaan confronteren met hun gedrag en denkpatronen, steeds meer oude conservatieve mensen in leidende posities zullen sterven, waarna hun plaatsen worden ingenomen door de inmiddels volwassen nieuwe tijdskinderen en daardoor gaat deze wereld uiteindelijk flink veranderen..

Nog een aardigheidje: het 'gordijn' tussen onze wereld en die van het hiernamaals gaat verdwijnen, waardoor mensen die zijn overgegaan weer deel worden van onze wereld (eigenlijk moet ik dat andersom zeggen: wij worden weer deel van hun wereld). Dat zal wel even wennen zijn, maar we zijn nu ook al samen en we worden heel vaak door overleden personen geholpen. We zien ze alleen niet en dan denken we maar al te graag dat ze er dus ook niet zijn. Stel je voor zeg, al die ongewenste toeschouwers als je lekker aan het vrijen bent. Toch is dat altijd al zo geweest. Vraag maar aan Char....

Welke maatregelen kunnen we treffen?

Het proces zelf is niet tegen te houden en dat is maar goed ook. Wel zijn er een aantal dingen waar je bewust mee aan de slag kunt gaan om jezelf alvast voor te bereiden, zodat de overschakeling je minder moeite gaat kosten:

Je spirituele ontwikkeling

 • Zie een probleem niet als iets wat door een ander wordt veroorzaakt. Als jezelf bv. geen boosheid hebt, kan een ander dat ook niet bij je oproepen. Meestal is de ander een spiegel en roept die iets bij je op wat al lang in je zat en wiens schuld is het dan? Nu is het woord "schuld" niet op z'n plaats, maar helaas denken we vaak wel zo. Leer naar jezelf kijken, durf eerlijk te zijn naar jezelf en erken dat emoties in het leven meestal het gevolg zijn van je eigen opstelling en onverwerkte zaken.

 • We willen over het algemeen niet geconfronteerd worden met onze kwetsbare kanten en daarom proberen we onze omgeving onder controle te houden, opdat wijzelf kunnen bepalen wat ons wel of niet overkomt. Maar dat lukt niet altijd en daarom gaan we manipuleren, intimideren en dan wordt het hard tegen hard, want die ander zit met een soortgelijk verhaal en wil ook niet gekwetst worden. De volgende stap is dan meestal agressie... Ga op zoek naar de oorzaak van die kwetsbaarheid, los die op en ontdek dat je dan ineens veel prettiger leeft, dat je niet meer in de verdediging of in de aanval hoeft (wat er niet zit, kan ook niet opgerakeld worden), dat je daarmee een heel andere uitstraling gaat krijgen en daardoor op den duur ook een totaal andere vrienden- en kennissenkring.

Je afhankelijkheid

 • Realiseer je dat je in de kern niet afhankelijk bent van anderen en van materiële zaken. Ontdek wie je bent, wat je wilt en laat je daarin niet tegen houden. Vertrouw op je zelf: luister naar je eigen hart en doe daar iets mee. Uiteindelijk ga je dan inzien dat alles wat je nodig hebt, gewoon in jezelf zit. Dat je vrij bent, dat je je niet hoeft te hechten aan mensen en dingen, dat je alvast een heleboel kunt loslaten. Want daar gaat het in dit leven om: leren loslaten, zowel emoties, mensen, als dingen. En wat doen wij? Wij houden alles vast, variërend van allerlei nare ervaringen tot en met onze gestorven familieleden. We lijden daaronder, vaak vele levens lang. Ervaringen zijn om éénmalig van te leren en niet om ze voor altijd mee te zeulen!

 • Twintig jaar lang leren we ons te hechten aan mensen, dan nog eens twintig jaar hechten aan materiele zaken, daarna gaan we nog eens twintig jaar knokken om vooral niets kwijt te raken en onze toekomst veilig te stellen. Als laatste gaan we twintig jaar lang alles weggeven en zien we iedereen om ons heen wegvallen. Uiteindelijk moeten we alles loslaten en komt de ultieme les daarin: de dood. De levenscyclus van de mens...

Je openheid

 • Bereid je voor op allerlei natuurlijke, fysieke, maatschappelijke en materieële veranderingen in je leven, door je wat losser op te stellen. Leg problemen daar neer waar ze horen te liggen en trek die niet naar je toe als dat niet persé hoeft. Laat die agenda en carrièredrang maar een beetje los. Leef wat meer bij de dag en wat minder gecontroleerd. Morgen is er weer een dag en veel problemen lossen zich vaak vanzelf op door even te wachten.

 • Weet dat er zeer grote veranderingen op komst zijn. Dit betreft niet alleen spirituele, maatschappelijke en economische zaken, maar ook op het gebied van kennis en buitenaardse ontmoetingen gaat er heel veel veranderen. Dit is met geen mogelijkheid tegen te houden, het is al lang zo gepland. Zie die veranderingen met vertrouwen tegemoet en 'go with the flow'. Dat gaat je niet lukken, als je alles wat je hebt, zowel materieel als emotioneel, vast blijft houden.

Je emoties en je gedachten

 • Ontwikkel je zelf en leer boven je emoties te gaan staan. Doe je dat niet, dan blijf je qua ontwikkeling op dit lage niveau hangen en er is zoveel meer, je moest eens weten! Leer je gedachten te beheersen en denk alleen maar positief. Elke emotie, gedachte, verwachting of vooroordeel komt via het collectieve bewustzijn (4e dimensie) bij alle andere mensen terecht. Ons collectieve bewustzijn is inmiddel tot een gigantische vuilstortplaats verworden, waardoor we, zonder dat we het weten, elkaar voortdurend bestoken met ellende.  Dat collectieve bewustzijn was oorspronkelijk bedoeld voor het delen van mooie dingen en kennis, maar we hebben er een behoorlijk zootje van gemaakt. Gedachten zijn beslist niet vrijblijvend: elke gedachte manifesteert!!!!

 • Hoeveel moeders zijn er niet die precies aanvoelen dat er iets met hun kind is, terwijl dat kind op dat moment buiten hun bereik is? Hoe vaak 'voelen' we niet dat er iemand achter ons aan loopt of iemand naar ons kijkt? Hoe vaak worden we niet 'toevallig' gebeld door iemand, vlak nadat we aan die persoon hebben gedacht? Sommige mensen zijn daar zeer gevoelig voor, die noemen we dan 'telepathisch', maar eigenlijk zijn we dat allemaal. Denk daarom altijd positief, want elke gedachte komt vroeg of laat in gemanifesteerde vorm op je pad, dat is nu eenmaal een natuurwet. Dat kan in dit leven al gebeuren, maar het kan net zo goed in latere levens.

 • Weet dat iedereen op die manier z'n eigen realiteit creëert. Ons individuele voorstellingsvermogen bepaalt de grens van die realiteit en ik durf te wedden dat jouw voorstellingsvermogen anders is dan die van mij. En daardoor is mijn realiteit ook anders dan die van jou.

 • Als jij jezelf een mislukkeling vindt, zul je moeilijk werk of een relatie krijgen. Als jij gelooft dat je op vrijdag de 13e een ongeluk gaat krijgen, is de kans groot dat dat gebeurt. Als jij denkt dat die behandeling bij de tandarts jou heel veel pijn gaat doen, dan gaat dat ook gebeuren. Als jij gelooft dat iets niet kan, dan ga je ook niet gemotiveerd op zoek en zul je gelijk krijgen. Zit niet in over dingen die er nog niet zijn of waar je geen greep op hebt. Meestal moet je achteraf concluderen dat je je voor niets zorgen hebt gemaakt. Denk positief! Denk in kansen en niet in beperkingen!

Je voeding

 • Bereid je systeem voor op de stijgende energie van de Aarde. Zorg dat je die aankunt door je eigen energie alvast op te krikken en dan hebben we het natuurlijk niet over suikers en calorieën. Je kunt dit doen door anders te gaan eten. Je bent wat je eet, maar als je niet weet wat je eet kun je natuurlijk niks bijsturen.

 • De gemiddelde energie van een levend mens of dier was tot eind 2012 ca. 6.500 Bovis-eenheden, maar direct na de dood daalt deze waarde. Als we gekookt of gebraden vlees eten, is deze waarde over het algemeen niet meer dan 3.000 tot 4.000 Bovis-eenheden. Dat betekent dat je je lichaam wel voorziet van verbrandingsstoffen waar je welliswaar heel hard van kunt lopen, maar energetisch gezien haal je je eigen systeem flink onderuit. Alsof je half lege batterijen eet.... Dat verschil is nog groter geworden, doordat het energieniveau van de mens sinds eind 2012 al behoorlijk is gestegen: verscheidene mensen zitten nu al op zo'n 12.000 tot 13.000 Bovis eenheden, i.p.v. 6.500...

 • Stop sowieso met vlees eten. Vlees van dieren houdt ons gevangen in angst. Dit komt door onze eigen angstprojecties, de manier waarop we met dieren omgaan en vooral de manier waarop we ze fokken en slachten. Vrijwel alle dieren voelen aankomen dat ze geslacht gaan worden en staan daardoor op het laatste moment stijf van de stresshormonen. Die worden opgeslagen in alle cellen en dat eten wij weer op. We blijven ons op die manier voeden met angst en komen daar op die manier nooit los van. We hebben helemaal geen vlees nodig!

 • Je pikt de mensen er zo uit in het dagelijkse leven: een notoire vleeseter en koffiedrinker is over het algemeen niet iemand die met z'n spirituele ontwikkeling bezig is, terwijl een vegetariër dat vaak wel is (mits hij dat niet alleen maar doet uit sympathie voor het dier).

 • Groene groenten, fruit en granen, dààr moet je het van hebben. Qua energie zitten die producten vaak heel ver boven onze eigen energie, dus krijg je daar een behoorlijke opkikker van.

 • De voedingswaarde van ons voedsel is door een verkeerde manier van kweken en het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest drastisch gedaald. Zo heeft een krop sla vandaag de dag nog geen 25% van de voedingswaarde van een krop sla van 20 jaar geleden. En zo zit er bv. in andijvie al helemaal geen vitanmine C meer. Wil je elke dag alle voedingsstoffen binnen krijgen die je lichaam nodig heeft, dan zou je ongeveer drie maaltijden per dag moeten gebruiken! Maar dan krijg je weer veel te veel van andere stoffen binnen. Begin daarom met voedingssupplementen. Gebruik geen losse vitamine C o.i.d., maar complete samengestelde pakketten: alles in één of twee pillen per dag.

 • Stop met de magnetron. Het is een kant en klaar recept voor kanker. Dit is al diverse malen bewezen, maar die rapporten worden door de fabrikanten zoveel mogelijk onderdrukt. Een van de eerste kwalijke gevolgen zijn aandoeningen aan je schildklier, waardoor je hele lichaam ontregeld wordt. De hoge frequenties veroorzaken niet alleen hitte, maar ze beschadigen de cellen van het voedsel, waardoor die zich gaan delen. En ongecontroleerde celdeling is het begin van kanker.

 • En dan nog een heel bijzondere vorm van voeding... de medicijnen. De farmacie heeft geen enkel belang bij gezonde mensen, want daar kunnen ze niets aan verdienen. Ze maken over het algemeen alleen maar pillen die de verschijnselen van een kwaal weliswaar onderdrukken (waardoor het lijkt alsof je beter wordt), maar die zoveel extra stoffen bevatten die bijwerkingen veroorzaken, dat je er gratis een aantal afwijkingen bij krijgt. Ze verkopen ziektes!

 • Weet wat je slikt en waarom je dat doet, doe dat niet langer dan nodig is en zoek in overleg met de arts altijd naar de ondergrens. Er sterven jaarlijks duizenden mensen door te lang en te veel medicijngebruik. Veel medicijnen, vooral de antidepressiva en antipsychotica zijn slechts bedoeld voor een paar maanden gebruik. Je wilt niet weten hoeveel mensen die pillen tot hun dood blijven slikken. Hoe vaak gebeurt het niet dat je een medicijn krijgt voorgeschreven en dat er daarna geen haan meer naar kraait? Eens aan de pil, altijd aan de pil...
Wetenswaardigheden

 • De vorige keer dat dit indrukwekkende verschijnsel plaatsvond, was een kleine 13.000 jaar geleden. Dit viel samen met de ondergang van het laatste stuk van Atlantis. In de Bijbel staat dit vermeld als de "Grote Zondvloed". Is het niet toevallig, dat de erosie aan de Sfinx verticale sporen vertoont? Sporen  die alleen maar kunnen zijn veroorzaakt door zeer langdurige regenval. En dat er bij diverse afgravingen in Noord-Afrika is vastgesteld, dat het daar zo'n 13.000 jaar geleden ontzettend lang geregend moet hebben?

 • Het Oude Testament vermeldt over de daden van Joshua: .... en toen sprak Joshua: "Zon, sta stil te Gibeon en Maan blijf hangen in het dal van Ajalon .... en de Zon stond stil en de Maan bleef hangen". (Omkeren van de draairichting van de Aarde?).

 • Sinds 1975 is de vulkanische activiteit op Aarde met 500% toegenomen.

 • Tussen 1963 en 1993 was er al een verhoging van het aantal natuurrampen met 410%.

 • In februari 2004 heeft het Pentagon een officiële waarschuwing gegeven aan de Nederlandse regering, voor een mogelijke overstroming. Als voorbeeld werd daarbij genoemd, dat steden als bv. Den Haag compleet overstroomd zouden worden. Dit bericht is terloops vermeld via de radio en er heeft slechts een heel klein artikeltje over in de krant gestaan. Hoe is het mogelijk, er is nauwelijks op gereageerd! Zijn we echt zulke struisvogels? Moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat we wakker worden?

 • Sinds ?? is het magnetische veld van de Zon 210% sterker geworden (bron: dr. Mike Lockwood, Rutherford Appleton National Laboratories, Californië). Ook keert de polariteit van dit veld elke 11,3 jaar om. (Gelukkig gebeurt dat bij ons niet zo vaak....)

 • De heliosfeer van de Zon (het druppelvormige plasmaveld aan de buitenkant van ons zonnestelsel) was aan de voorkant altijd 10 astronomische eenheden dik (1 astronomische eenheid = de afstand van de Aarde tot de Zon = ca. 149.600.000 km) en is nu 100 eenheden dik, een toename met 1.000% notabene! Oorzaak: dit veld wordt gevoed door de energie van de fotonengordel (bron: Russische Nationale Academie voor Wetenschappen in Novosibirsk).

 • In de afgelopen 4.000 jaar is de kracht van het aardmagnetisme tot de helft gedaald (bron: Prof. Bannerjee, Universiteit New Mexico). Los daarvan is in 2004 d.m.v. satellietmetingen bewezen, dat de kracht van dit aardmagnetisme over de afgelopen vijf jaar met 10% is gedaald.

 • In de afgelopen 200 jaar is onze magnetische Noordpool al 1.100 km verschoven.

 • In de jaren 2000 t/m 2016 verschoof de magnetische Noordpool gemiddeld 5 tot 10km per jaar. In 2017 en 2018 was dat al 55km per jaar (bron: Lennart de Groot van de universiteit Utrecht in het NOS Radio 1 journaal).

 • Onder Zuid-Afrika ligt een groot magma gebied (de 'South Atlantic Anomaly'), waarvan de magnetische polariteit inmiddels al geheel is omgekeerd (bron: Gegevens op basis van metingen van de Ørsted satelliet).
Titel:
Auteur:
ISBN:
Omschrijving:
"Het einde van de Mayakalender, 2012"
John Major Jenkins
90-2028-224-7
Een wetenschappelijke studie van de Maya-kalender, de Maya-mythologie, de astrologie en de reguliere astronomie.
"De Orion-profetie"
Patrick Geryl en Gino Ratinckx
90-6010-953-8
Een wetenschappelijke studie van de oriëntatie en ligging van de pyramides en andere gebouwen in Egypte.
"Het Hathor-Materiaal"
Tom Kenyon & Virginia Essene
9075636-42-3
Een andere beschaving, genaamd de "Hathors", is erg betrokken met de mensen op Aarde en geeft hun kennis door omtrent de ontwikkeling die wij nu doormaken. Zij hebben dit in een ver verleden ook meegemaakt en inmiddels helemaal doorgrond.
"Le Grand Cataclysme"
Albert Slosman
Uitgever: Laffont
Een vertaling van de hiërogliefen die in Egypte zijn gevonden en die de ondergang van Atlantis beschrijven.
"De Natuurlijke Tijd"
Peter Toonen
90-75636-39-3
Berichten van de Maya's voor de nieuwe tijd.
"De mens in het Aquariustijdperk"
Sonia
90-75343-15-9
De visie van Sonia op de mens in het komende nieuwe tijdperk.
"Het Pleiadisch Werkboek"
Amorah Quan Yin
90-75636-09-1
Een rechtstreeks doorgegeven boek van de Pleiadische Afgezanten van het Licht, waarin wordt uitgelegd hoe we onze energiekanalen kunnen openen.
"Het Pleiadisch Plan"
Barbara Hand Clow
90-75636-21-0
Hoe de Pleiadiërs ons op dit moment helpen met onze ontwikkeling.
"Menselijke Evolutie in Pleiadisch Perspectief"
Amorah Quan Yin
90-75636-08-3
Een beschrijving van onze oorsprong van andere planeten en de banden met de huidige bewoners.
"De Maya-profetiën"
Wiek Lenssen
90-75636-45-8
De visie van de Maya's op de komende gebeurtenissen m.b.t. het jaar 2012.
"The Year Zero"
Wiek Lenssen

Een verfilming van het hiervoor genoemde boek. Te bestellen via wieklenssenfilm.nl.

.

Terug naar de inhoud