Helen met getallen - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Helen met getallen

Behandelingen
Geschikt voor:
Allerlei lichamelijke problemen en ziekten, alsmede gedragsstoornisen. Vaak zijn dit chronische problemen, die zich al heel lang voordoen en zelfs uitzichtloos of uitbehandeld kunnen zijn.

Het helen met getallen is het nieuwste van het nieuwste en werkt op de diepst mogelijke niveaus. Of moeten we misschien zeggen 'op de hoogst mogelijke niveaus?' Dit kan pas vanaf eind 2020 worden uitgevoerd, als gevolg van de stijgende energie van de Aarde (fotonengordel) die bij dit nieuwe Aquariustijdperk hoort.

Omdat deze methode de allereerste oorzaak weghaalt (vaak van vele, vele levens terug) en rechtstreeks inwerkt op de ziel en van daaruit op het lichaam of op het gedrag, is dit een healing voor altijd. Je investeert dus meteen in al je volgende levens en kunt dus met recht zeggen dat deze methode een staaltje 'hogeschool healen' is.

Deze behandelingen zijn gloednieuw en worden nog regelmatig uitgebreid. Ze worden meestal uitgevoerd in de Urim-Code en soms in de Bron-Code stoel, gebruikmakend van geprogrammeerde kristallen, kaartjes die bijzondere piramidale getallenreeksen bevatten (codes) en van de Heilige Ring van Licht. Eén behandeling bestaat uit een 1e sessie van ca. 2 uren en drie terugkomsessies van ca. 1 uur. Het geheel wordt daarom ook aangeboden als één pakket. Er mogen maximaal 2 codes in 1 behandeling worden toegepast en er moet minimaal 2 weken tussen de verschillende behandelingen zitten.

Het werken met deze getalcodes betreft drie verschillende probleemgebieden, die hierna worden beschreven:

 • Conflictinslagen oftewel zieleconflicten
 • Organen
 • Specifieke ziekten

Conflict-inslagen:
Conflictinslagen oftewel zieleconflicten worden veroorzaakt door traumatische, emotionele ervaringen. Hierdoor ontstaan negatieve ladingen, die op enige wijze fysiek geuit hadden moeten worden. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan slaat zo'n (deel)lading naar binnen en kunnen er in bepaalde gevallen synapsen in de hersenen beschadigd raken. Synapsen zijn zenuwverbindingen, een beetje te vergelijken met de kroonsteentjes in de elektrische bedrading. Die beschadiging heeft op zijn beurt weer effect op de achterliggende lichaamsdelen, zoals bv. spieren, gewrichten of organen. Daardoor ontwikkelen zich na verloop van tijd allerlei kwalen, ziekten en/of afwijkingen. Bij een niet goed aangedraaid kroonsteentje functioneren de lampen die daar op zijn aangesloten toch ook niet goed?

Wat doen wij daarmee? We grijpen naar de pillen of we laten ons opereren, want het is een ongewenste en vervelende situatie, die we zo snel mogelijk weg willen hebben. Maar ziekten zijn geen fouten van het lichaam of de geest. Het zijn intelligente reacties van ons systeem om te genezen. Het zijn signalen die ons vertellen dat er op zielsniveau iets aan de hand is wat opgelost moet worden en niet op fysiek niveau. Op het fysieke niveau of in het gedrag zien we alleen maar de gevolgen ervan. Wij herkennen dat echter niet als zodanig en beginnen meteen te bombarderen met allerlei stofjes, of we laten chirurgische ingrepen uitvoeren. Maar de oorzaak blijft hierdoor bestaan, dus het is gewoon een kwestie van tijd voordat het zich weer (op een andere plek?) aandient...

Deze traumatische ervaringen kunnen vrij recent zijn opgedaan, maar ook karmisch van aard zijn en uit een zeer ver verleden stammen ('vorige/andere' levens). Ook kan een opstapeling van vele gelijksoortige, maar minder heftige situaties, zoals bv. een hele serie irritaties of tegenvallers tot dit beschadigingsniveau leiden. Het kan ook een zeer complexe combinatie van allerlei ervaringen door verschillende levens heen zijn.

De essentie van wat we hier doen is dat we de allereerste oorzaak gaan achterhalen. Vervolgens moet daar inzicht in komen: "Waarom is die lading toen naar binnen geslagen? Waarom heb ik het a.h.w. 'opgevreten' en niet geuit?" Daarna kan die oorzaak worden weggehaald en als laatste kan het zieleconflict worden geheald, waarbij indien nodig ook de synapsen weer worden hersteld. Soms vindt genezing hierdoor meteen plaats en soms in etappes, maar als de oorzaak echt weg is, dan kan het niet anders zijn dan dat het lichaam zichzelf weer gaat herstellen. Het lichaam is nu eenmaal een afspiegeling van de ziel en niet andersom...

Op dit moment zijn er getalcodes voor elf verschillende zieleconflicten beschikbaar, waarmee de meest voorkomende problemen kunnen worden behandeld.

Organen:Organen zijn vaak door jarenlange stress, verkeerde denk-, verwachtings- en leefpatronen flink ontregeld en heel moeilijk weer in balans te krijgen. Met de getalcodes zijn deze organen heel goed te behandelen en weer te harmoniseren. Op dit moment zijn er codes beschikbaar voor:

 1. De parasympaticus. Dit is het zenuwstelsel wat met name door rust (denk aan slapen en de spijsvertering) voor herstel van het lichaam zorgt.
 2. Fibromialgie. Een chronische pijn, stijfheid en vermoeidheid, veroorzaakt door stress die heel vaak onbewust op de achtergrond aanwezig is.
 3. De nieren. De nieren filteren alle overbodige stoffen uit ons lichaam.
 4. De lever en de galblaas. De lever zorgt voor opslag van reserves en de aanmaak van gal. De galblaas zorgt voor de opslag en de dosering van dat gal, waarmee de vetten in de darmen worden afgebroken.
 5. Het hart.
 6. De epifyse, oftewel pijnappelklier. Dit is een klier ter grootte van een erwt, die erg gevoelig is voor licht en bepaalde hormonen afscheidt. Hij speelt ook een belangrijke rol in de verbinding tussen het hogere (spirituele) en lagere (dierlijke) zelf.
 7. Het manneliijke en vrouwelijk aspect. Door de eeuwen heen is er een enorme onbalans ontstaan tussen beide aspecten. Deze code zorgt ervoor dat die weer in balans komen.
 8. De maag.
 9. Het diafragma of middenrif. Het middenrif is de grote koepelvormige spier, die de scheiding vormt tussen de ingewanden in de buik en het hart en de longen in de borstkas.

Er komen binnenkort nog meer codes beschikbaar.

Specifieke ziekten:Op termijn komen er ook codes beschikbaar om specifieke ziektebeelden te behandelen.


.

Terug naar de inhoud