AVG/WKKGZ/WGBO - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

AVG/WKKGZ/WGBO

Opleidingen
Als je als therapeut "achterkamertjeswerk" doet en verder formeel niets geregeld hebt, neem je een behoorlijk risico. Daar kom je pas achter als het een keertje fout gaat en iemand dient een klacht in: dan krijg je spijt dat je het zo hebt gedaan... Het is weliswaar een keuze om het zo te doen, maar maak die keuze dan wel heel bewust.

Er zijn nl. drie wetgevingen waar je als therapeut mee te maken hebt en waar je beslist aan moet voldoen. En als je daar niet in thuis bent, dan is dat nog een hele klus. Met één van die wetgevingen (de AVG) heeft trouwens ook elke vereniging te maken.

Wat is de AVG?
De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming en staat ook bekend als de privacywet. Deze Europese wet is per 01-01-2016 van kracht geworden en vervangt de oude Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Per 25-05-2018 is die WBP vervallen en moet je dus voldoen aan de AVG.
Wie heeft hier mee te maken?
Iedereen die niet op privébasis gegevens bewaart van andere personen, ongeacht welke gegevens en waarvoor. Dat geldt dus niet alleen voor een bedrijf of een praktijk, maar nu ook voor elke vereniging (voetbal, zwemmen, roeien, etc).
Wat houdt dit in?
Je mag nu alleen maar gegevens verzamelen als je daar een goede (wettelijke) reden voor hebt. Je mag niet meer gegevens bewaren dan beslist noodzakelijk is en ook niet langer dan beslist noodzakelijk. Dat zul je allemaal moeten onderbouwen.

Daarnaast zul je er alles aan moeten doen om er voor te zorgen dat die gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Als je dat een keertje onder de loep gaat nemen, zul je er van schrikken wat er allemaal fout kan gaan. Je bent ook wettelijk verplicht om een (mogelijk) datalek of verlies van gegevens te melden als er enig risico is op schadelijke gevolgen voor de betreffende persoon of personen is of kan ontstaan.

 • Sla je je gegevens bv. op in de cloud?
 • Heb je een on-line boekhoudprogramma?
 • Zitten de gegevens in een klapper waar de visite of de kinderen bij kunnen komen?
 • Of staan ze in de computer en heb je geen wachtwoordbeveiliging, data encryptie of goede firewall?
 • Heb je nog geen privacy verklaring?
 • Kun je niet hard maken wie er wanneer inzage in de persoonsgegevens heeft gehad, of wie welke wijzigingen heeft aangebracht?
 • Heb je nog geen goede back-up?
 • Heb je een website waar je persoonlijke gegevens kunt invullen, maar heb je nog geen SSL certificaat?
 • Dan heb je echt nog wel wat te doen...
Wat kun je hier aan doen?
Starten met de AVG, of overschakelen van de WBP naar de AVG is nog een hele klus. Je moet het nu op papier en in de praktijk heel goed voor elkaar hebben en als dat niet zo is en er gebeurt een keer iets, dan loop je het risico op een zeer hoge boete. Dat kan oplopen tot 6% van je jaaromzet, met een maximum van 20 miljoen Euro (voor de grote bedrijven en instanties). Zorg dus dat je dat goed hebt geregeld en ik kan je daarbij helpen, zie helemaal onderaan.Wat is dit?
Dit is de Wet op Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, ingevoerd per 01-01-2016.
Wie heeft hier mee te maken?
Zodra jij aanbiedt dat jouw behandelingen tot verbetering van klachten kunnen leiden, ongeacht wat je doet, hoe je dat doet en waar je dat doet, dan val je onder deze wet.
Wat houdt dit in?
In het kort gezegd komt het er op neer, dat je dan een door de overheid erkende klachten- en geschillenregeling moet hebben en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als particulier is dat juridisch en financieel vrijwel niet te doen.
Wat kun je hier aan doen?
De beste manier is dan dat je je aansluit bij een beroepsvereniging die dat al collectief heeft geregeld. Maar om dat te kunnen doen, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je bv. de juiste vaktechnische papieren hebben om aan de slag te kunnen, je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben bij de belastingdienst, je facturen moeten aan bepaalde eisen voldoen, etc. En als je wilt gaan werken met vergoedingen van verzekeraars, dan stellen die ook nog de nodige eisen. Ook hier kan ik je wegwijs maken en adviseren, zie helemaal onderaan.Wat is dit?
De WGBO is de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Deze wet regelt eigenlijk de relatie tussen de behandelaar en de cliënt. Het bepaalt de rechten en plichten van zowel de behandelaar als de cliënt. Ook bij deze wet komt de privacy weer aan de orde.
Wie heeft hier mee te maken?Iedereen die een geneeskundig behandelingstraject in gaat met een cliënt, ongeacht in welke vorm en ook al staat die cliënt nog maar op de wachtlijst.
Wat houdt dit in?
Dit houdt in dat:

 • je een door jouw en je cliënt getekende behandelingsovereenkomst moet hebben,
 • je een medisch dossier moet bijhouden,
 • je een voorlichtingsplicht hebt,
 • je de bewaartermijnen moet waarborgen,
 • etc.
Wat kun je hier aan doen?Je zult heel goed moeten weten wat een behandelingsovereenkomst is en welke vorm voor jou het beste is. Daar zul je dan een standaard formulier voor moeten maken. Ook zul je moeten bepalen in welke vorm jij het beste een medisch dossier kunt bijhouden en in hoeverre die vorm voldoet aan de AVG.


Kan ik je daar bij helpen?
Jazeker. Alles wat je voor bovenstaande wetgevingen op papier zou moeten hebben, heb ik samengevat in één document. Een aantal zaken zijn dan al standaard ingevuld, sommige kun je overslaan, maar er zijn ook dingen die je per situatie moet bekijken, afstemmen en beoordelen, zodat dat document helemaal up-to-date is voor jouw situatie. En dat geldt natuuurlijk ook voor de praktische zaken.

 • Wil je starten met een eigen praktijk? Dan zul je door het hele verhaal heen moeten en dan komt er trouwens nog wat meer voor kijken.
 • Heb je al een praktijk en moet je nu overschakelen naar de AVG? Dan is voor jou alleen het eerste hoofdstuk van belang.
 • Heb je een vereniging en heb je nog nooit met de privacywet te maken gehad? Dan geldt voor jou ook het eerste hoofdstuk.
 • Heb je een website? Dan heeft het daar ook de nodige consequenties.
 • Heb je een website en kunnen mensen daar iets persoonlijks invullen?  Dan heeft het nog meer consequenties.
 • Denk je al redelijk klaar te zijn, maar wil je graag nog een onpartijdige risicobeoordeling? Ook dat kan ik voor je doen.

Wil je graag advies of heb je daadwerkelijke hulp nodig? Vul dan even het Aanmeldformulier in en dan komen we daar samen wel uit. Het hoeft niet duur te zijn, want als je wilt, kun je een heleboel dingen zelf doen.

.

Terug naar de inhoud