Disclaimer - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Disclaimer

Formele zaken
Nieuwetijdsgenezen behoudt altijd het recht deze website, de informatie daarin en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van deze website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid:
Nieuwetijdsgenezen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website, maar dat neemt niet weg dat er toch nog onjuistheden of onvolledigheden kunnen zijn vermeld. Daarom kunnen er geen rechten aan deze inhoud worden ontleend. De inhoud van de website kan regelmatig worden vernieuwd.
Gebruik voor
eigen risico:
Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Nieuwetijdsgenezen aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. Nieuwetijdsgenezen is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.
Directe of
indirecte
schade:
U kunt informatie of diensten verkrijgen via deze website, maar Nieuwetijdsgenezen is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Is er bv. een wijziging in de voorwaarden en/of de tarieven? Dan kunnen er verschillen ontstaan tussen de gegevens op de website en de door Nieuwetijdsgenezen gehanteerde voorwaarden en tarieven. Alleen de werkelijk gehanteerde voorwaarden en tarieven van Nieuwetijdsgenezen zijn dan van toepassing.
Aanstoot:
Alle gebruikte afbeeldingen zijn zo neutraal mogelijk gehouden en laten alleen het thema van die pagina zien. Als er enige gelijkenis met een persoon of een situatie aanwezig lijkt te zijn, dan berust dit op louter toeval.
Intellectueel eigendom:
De inhoud van deze website is eigendom van Nieuwetijdsgenezen en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Schriftelijke toestemming:
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nieuwetijdsgenezen de inhoud van (een deel van) de website en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

.

Terug naar de inhoud