Onze tarieven - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Onze tarieven

Formele zaken
Tarieven:
Alleen intakegesprek:
Korte sessie (ca. 1 uur):
Standaard sessie (ca. 2 uren):
Healen met getallen (4 sessies):

€ 25,-
€ 70,-
€ 125,-
€ 475,-

Wij stellen het op prijs wanneer je contant betaalt. Voor de 'kenners': je mag ook een actueel equivalent van deze bedragen in GTPlus of in GTFortuna's betalen.

Vergoeding:
De kosten van onze behandelingen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. We zijn wel aangesloten bij een beroepsvereniging, maar met de verzekeraars zijn we gestopt. Die stellen nl. als voorwaarde, dat er o.a. passende en erkende bijscholingen en intervisies moeten worden gedaan. Helaas zijn die - voor wat wij doen - niet te vinden.

In bijzondere gevallen, zoals wanneer je bv. in de bijstand zit, kunnen we een aangepast tarief afspreken. Geld mag in principe geen belemmering zijn...

Diversen:Bankrekening:

BIC code bank:
BTW ID:
KvK nummer:

NL34 ASNB 0267 1929 67
t.n.v. P.J. Langendijk en/of W. Kroijenga.
ASNBNL21
NL0013233507B05
01153541

.

Terug naar de inhoud