Beroepsvereniging - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Beroepsvereniging

Formele zaken
De WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) bepaalt dat iedereen die op de een of andere manier verbetering van klachten in het vooruitzicht stelt, vanaf 01-01-2017 aan allerlei eisen moet voldoen. Dit om te waarborgen dat er goede kwaliteit werk wordt geleverd en dat een cliënt op een professionele manier geholpen kan worden i.g.v. klachten en/of geschillen.

Wij zijn daarom aangesloten bij het CAT, het Collectief Alternatieve Therapeuten. Deze vereniging behartigt de belangen van zowel de therapeuten als de cliënten. Zij zorgt er voor dat de therapeuten op een kwalitatief goed niveau zitten en dat er aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Ons lidmaatschapnummer bij het CAT is: 20170873. Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging https://catcollectief.nl/ en hier voor onze licentie. Verder is er nog een beroepscode voor de CAT-therapeuten, die je hier kunt downloaden.

Daarnaast zijn we aangesloten bij het GAT. De GAT is de Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten. Dit is een wettelijk goedgekeurde klachten- en geschillencommissie en tuchtrecht, die eventuele klachten zorgvuldig en objectief in behandeling neemt. Voor meer informatie over het GAT zie https://catcollectief.nl/gat-geschillen-alternatieve-therapeuten/.
Ook zijn we nog aangesloten bij de BAT, zowel voor de praktijk als voor de opleidingen. De BAT is de Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten en is de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

.

Terug naar de inhoud