Beroepsvereniging - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Beroepsvereniging

Formele zaken
De WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) bepaalt dat iedereen die op de een of andere manier verbetering van klachten in het vooruitzicht stelt, vanaf 01-01-2017 aan allerlei eisen moet voldoen. Dit om te waarborgen dat er goede kwaliteit werk wordt geleverd en dat een cliënt op een professionele manier geholpen kan worden i.g.v. klachten en/of geschillen.

CAT
Wij zijn daarom aangesloten bij het CAT, het Collectief Alternatieve Therapeuten. Deze vereniging behartigt de belangen van zowel de therapeuten als de cliënten. Zij zorgt er voor dat de therapeuten op een kwalitatief goed niveau zitten en dat er aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Ons lidmaatschapnummer bij het CAT is: 20170873. Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging https://catcollectief.nl/ en hier voor onze licentie.

GAT
Daarnaast zijn we aangesloten bij het GAT (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten). Dit is een wettelijk goedgekeurde klachten- en geschillencommissie en tuchtrecht, die eventuele klachten zorgvuldig en objectief in behandeling neemt. Voor meer informatie over het GAT zie https://catcollectief.nl/gat-geschillen-alternatieve-therapeuten/. Klik hier voor de registratie.

GRO
Voor de opleidingen zijn we aangesloten bij de GRO (Gat Register Opleidingen). Dit houdt in, dat het GAT onze opleidingen aan de wettelijke eisen heeft getoetst. Het resultaat daarvan is dat dit nu erkende beroepsopleidingen en/of bijscholingen op HBO-niveau zijn. Meer info: https://gatregisteropleidingen.nl.
BAT
Ook zijn we nog aangesloten bij de BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Dit is de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en die hebben we zowel voor de praktijk als voor de opleidingen.

.

Terug naar de inhoud