Spirituele School - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Spirituele School

Opleidingen
In het kort:De Spirituele School is een moderne versie van de oude mysterieschool. Je leert er waar we werkelijk vandaan komen, wat er allemaal met ons is gebeurd en daardoor snap je ook wat we moeten doen om alles weer te herstellen en terug te kunnen. Een heerlijke mix van theorie, diepgaande healingen en inwijdingen, waardoor je helemaal wordt voorbereid op de komende ascensie. En het blijft niet alleen bij theorie, maar we doen het ook echt!
Module 6 en 7 vormen een speciale toevoeging, waarin alles m.b.t. ons ascensieproces wordt behandeld.
Vooropleiding:
Geen. Iedereen die zoekt naar een zuivere spirituele verdieping, zelf wil werken met de Urim-Code stoel of gewoon nieuwsgierig is en meer wil weten over de èchte waarheid achter het leven, kan dit aan. Diverse mensen doen dit alleen voor hun eigen ontwikkeling en dat is vaak al een hele stap.
Opbouw:
Er zijn in totaal 7 modules. Elke module bestaat uit 5 blokken van 1 dagdeel. Meestal doen we 2 blokken op één dag, maar bij voldoende belangstelling kan dit ook per dagdeel. Over elke module doen we ongeveer een half jaar, maar dat kan - als alle deelnemers dat willen - ook sneller.
Erkenning:
De eerste 5 modules vormen een door de GRO (GAT Register Opleidingen) erkende beroepsopleiding op HBO-niveau. Aangevuld met de module 'Praktijkvoering' uit onze Healers- en Therapeutenopleiding, betekent dit dat je daarna zelfstandig aan de slag kunt gaan. Er is geen examen of tentamen, maar wel een GRO-erkend certificaat als module 5 is afgerond en je binnen 2 maanden na de laatste les een goedgekeurde scriptie hebt ingeleverd. Aan de officiële erkenning van module 6 en 7 wordt nog gewerkt.
Prijzen:
€ 475 per module, incl. lesmateriaal, koffie, thee en - als het een hele dag betreft - een lunch, e.e.a. vooraf te betalen. Je ontvangt je lesmateriaal vooraf als PDF-bestand in je email. De prijs van een kant-en-klaar lesboek is € 85, maar dat is alleen achteraf verkrijgbaar, dus na de opleiding.
Docenten:
Peter Langendijk en Wieke Kroijenga.
Opmerking:
Dit is geen opleiding waarbij je heel veel uit je hoofd hoeft te leren, het gaat hier met name om de bewustzijnsverruiming en het opruimen van je eigen 'rommel'. Als je ervoor kiest om zelf ook Urim-Code therapeut te worden, dan kan dit als een beroepsopleiding worden gezien en zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting.
Lesdata:Module:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5/6:
Nieuwe groep:1Meld je maar aan hoor: zodra er voldoende zijn, wordt dit ingepland.
Huidige groepen:
2

3


4

5

6a11-12-202311-12-202308-01-202408-01-202429-01-2024

6b16-01-202416-01-202406-02-202406-02-202406-03-2024

7aNog in te plannen.

7b03-04-2024
03-04-2024
01-05-202401-05-202408-01-2024
Tijden:
Twee blokken op één dag is van 09.30u tot ca. 17.00u en één blok is van 13.00u - ca. 17.00u.
Locatie:De lessen worden gegeven bij ons in de praktijkruimte.  

Beschrijving:

Het begrip "De Nieuwe Tijd” (Aquariustijdperk) is gebaseerd op de cyclus van onze zon, die een baan van ca. 26.000 jaar maakt om een as door de Pleiaden. Precies gezegd is dit 12 x een dierenriemperiode van 2.152 jaar = 25.728,5 jaar. Hierbij doorkruist de zon (en dus ook de Aarde) 2 x de fotonengordel. Dit is een zone met een sterk verhoogde energie (Aquariustijdperk), die de Aarde en al z'n bewoners een enorme impuls tot ontwikkeling geeft. We zitten nu in het begin van die gordel, over een dikke 2.000 jaar zijn we bij het eind aangekomen en zo’n 11.000 jaar later gaan we er weer doorheen, maar dan aan de andere kant van de cirkel (Leeuwtijdperk).

Door deze verhoogde energie kun je jezelf nu bevrijden van alle angsten, illusies, programmeringen, codes en beperkingen, waaronder we in deze wereld gebukt gaan. Deze zijn opgeslagen in de 4e dimensie (ons collectieve bewustzijn) en beïnvloeden ons op een zeer negatieve manier. Je ziet het overal om je heen: we worden geregeerd door angst en wantrouwen, er komen steeds meer regeltjes en controle, de corruptie viert hoogtij, er worden steeds meer wantoestanden aan het licht gebracht, we vluchten in de moderne technieken zoals mobieltjes en tablets en we jutten elkaar op met (nep)berichten via de (a)sociale media. Onze opgave als mens is om los te komen van dit juk en onszelf weer volledig te verbinden met de 5e dimensie, de pure liefde, zodat we weer volledig gaan leven vanuit ons hart en niet meer vanuit ons verstand (lees: 'angst').

Als dat lukt, kun je op den duur de verlichting of ascensie bereiken. Dan mag je de verplichte cyclus van sterven en geboren worden eindelijk los laten. Er gaat dan een onvoorstelbare wereld voor je open, omdat je dan over totaal andere inzichten, mogelijkheden, energie en kennis beschikt. En al bereik je in dit leven maar een deel daarvan, dan is dat al zeer de moeite waard! En ook voor je missie geldt, dat je daar pas goed mee aan de slag kunt als je een groot deel van je ballast hebt opgeruimd.

Dit kan natuurlijk alleen maar als je ver genoeg bent met je spirituele ontwikkeling, als je snapt hoe het leven en de mens werkelijk in elkaar zitten, als je karma voldoende is ingelost, als al je chakra’s helemaal schoon zijn, de verbindingen met alle 9 dimensies in orde zijn, je lichtlichaam (Mer-Ka-Bah/Mer-Ki-Vah) voldoende licht geeft, dat die snel genoeg draait en dat je axiatonale lijnen (verbindingen met de kosmos) zijn afgestemd.

In vroeger tijden (o.a. in Atlantis en in het oude Egypte) had je hiervoor de Mysteriescholen. Daar kon je zo'n beetje je leven lang studeren en oefenen, om die verlichting te proberen te bereiken. Ook vandaag de dag zijn die er nog.

Dit mag nu in deze tijd allemaal vele malen sneller gebeuren. Wij kunnen je bij dit proces helpen met de Bron-Code en Urim-Code stoelen, de kennis over wie wij als mensen werkelijk zijn (dat is een heel ander verhaal dan je denkt), het besef waarom het zo belangrijk is om je gedachten en emoties te beheersen, allerlei oefeningen en healingen, het opschonen van al je chakra’s en je weer verbinden met de 9 dimensies. Ook mogen wij de Zonne-inwijdingen, die ook in het oude Egypte en in Atlantis werden gegeven, tot een bepaald niveau bij jou doen en we mogen je helemaal inwijden in het Christusbewustzijn...!

Voorafgaand aan de theorieblokken krijg je het bijbehorende lesmateriaal toegestuurd, zodat je dat van te voren rustig kunt doornemen. Er is geen huiswerk vereist: je leest het thuis een paar keer door en de rest doen we tijdens de les.

Als je wilt, wordt je ook opgeleid tot Urim-code therapeut. Je krijgt dan volop de gelegenheid om tijdens de praktijkblokken, maar eventueel ook daarbuiten, op elkaar te oefenen met de Urim-code stoel en jezelf daarin te bekwamen. Vanzelfsprekend word je daarin goed door ons begeleid.

Wil je daarna zelf aan de slag en je hebt nog geen praktijk? Dan kun je de module 'Praktijkvoering' nog doen, waarna je je kunt aansluiten bij een beroepsvereniging. Wil je echt helemaal professioneel aan de slag? Dan hebben we ook nog een complete Healers- en Therapeutenopleiding en een therapeutencoaching voor je.

Heb je belangstelling voor deze zeer bijzondere school, incl. oefeningen, healingen en inwijdingen? Zet dan je naam, adres, telefoonnummer en emailadres in het eerste deel van het aanmeldformulier en vink aan dat je voor de Spirituele School wilt komen. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Module:
Blok:
Soort:
Omschrijving:
11Theorie:
 • De beperkingen van de wetenschap.
 • De invloed door buitenaardsen en de begeleiding door wezens uit andere dimensies.
 • De oude geschiedenis van de mensheid (va. 560 miljoen jaar terug!), via Mars, Atlantis en de ondergang daarvan.
 • De zilvermetalen platen met de Kosmische Bijbel.
 • De Arc van het Verbond.
 • Jezus.
12Theorie:
 • Het Eenheids-bewustzijnsraster.
 • De Geheime Hartkamer.
 • De negen dimensies.
 • De 4e dimensie en de belemmerende codes.
 • De Mer-Ka-Bah, ons lichtlichaam.
 • De pijnappelklier.
13Praktijk:
 • Opschonen en balanceren van chakra 1 t/m 3 en het verbinden met dimensies 1 t/m 3.
 • Soms komt hier erg veel naar boven. In dat geval wordt dat verder afgehandeld in individuele sessies.
14Theorie:
 • Intuïtie en oude kennis.
 • Bewust zijn en bewust leven.
 • De werkelijkheidsprogramma’s in de 4e dimensie.
 • Kristallen.
 • Emoties.
 • 4D programmeringen.
 • De bewaarders van de Vlammen.
 • De mystieke betekenis van de getallen.
 • Scheppen vanuit de Geheime Hartkamer.
15Praktijk:
 • Opschonen en balanceren van chakra 5 t/m 7 en het verbinden met dimensies 6 t/m 9.
 • Hartchakra (5e)  opschonen en balanceren enverbinden met 5e dimensie.
 • Chakra’s 1 – 3 en 5 – 7 verbinden met 5e chakra.
21Theorie:
 • De Geest.
 • De zes verschillende universa.
 • De Urim en Thummim kristallen.
 • De vereniging met Universum 2.
 • Diepgaande kennis van de negen dimensies.
 • Het 9D raster van de Aarde.
 • Het morfogenetische veld.
 • De Overziel.
 • De Violette Vlam.
22Theorie:
 • Kosmometrie.
 • De Mer-Ka-Bah.
 • De oude geschiedenis: de reis van Tara naar de aarde.
 • De catastrofe op Tara.
 • Het ontstaan van ons Zonnestelsel.
 • De evolutie op aarde, de nieuwe rassen op aarde.
 • De holle aarde.
 • Priesterschap van Melchizedek.
 • Ascentiegolven naar Tara.
 • De invloed van de zon op de psyche en op ons bewustzijn.
23Theorie:
 • Toth en de “Keys of Enoch”.
 • De Zon en onze fysieke gezondheid.
 • Kristallen, de zon en buitenaardsen, de zonnevlecht.
 • Van emotioneel bewustzijn naar vrije wil.
 • Intuïtie.
 • Graancirkels.
 • Getal-Licht-Symbool codes.
 • Buitenaards leven.
 • Parallelle tijden.
 • De energetische stoelen.
 • De Mer-Ki-Vah.
 • De vijf platonische lichamen.
24Theorie:
 • Kennis over de 6e en de 7e dimensie.
 • De Gulden Snede.
 • Nog meer informatie over Tara en de oude geschiedenis (herhaling + uitbreiding op blok 6).
 • De hulp van de Witte Broederschap.
25Praktijk:
 • Zonne-inwijding: verbinding van alle chakra’s met de Grote Centrale Zon.
31Theorie:
 • De Wet van EEN.
 • De evolutie met het nieuwe energiemodel.
 • Ons gevoel van afgescheidenheid.
 • De Lichtmatrix en de Lichtpiramide.
 • De Sfinx.
 • De Lichtbroederschappen.
 • Belastende codes en zegels.
 • Akhnaton, de Zonnefarao en de ascentiemeester.
 • Amenhotep en Akhnaton.
 • De ondergrondse stad Tel-el Amarna.
32Theorie:
 • De 2 bloedlijnen van David.
 • Boeddha, Zarathoestra en de beide Jezussen.
 • De Urim en de Thummim.
 • Getal-Licht-Symbool-codes.
 • De verlichting.
 • Allerlei vragen en antwoorden.
 • Leefregels van de Witte Broederschap.
35Praktijk:
 • De contemplaties en getallenleer van Pythagoras.
 • De Wet van het Ritme der Veranderingen.
 • De Wet van Harmonie.
 • De betekenis van de getallen.
 • Het ontdekken van je persoonlijke opdracht, je wereldopdracht en je zieleopdracht.
 • Het samenbrengen van je zielestraal en je aardse straal.
 • Het harmoniseren van je hartfrequentie en het afstemmen van alle chakra's daarop.
41Theorie:
 • Veranderingen in je leven.
 • Oordelen en denken.
 • De keuze voor afscheiding of de Wet van EEN.
 • Magnetische velden en lijnen.
 • Elektrostatische velden en lijnen.
 • Zwaartekrachtgolven.
42Praktijk:
 • Herkaderen van gedrag, overtuigingen en fysieke klachten.
 • Een reisje naar Orion.
43Theorie:
 • Programmeren van cellen.
 • Werkelijk zien.
 • Alchemie.
 • Ziektes.
 • Keuzes maken.
45Praktijk:
 • Zwaartekrachtgolven.
 • Inwijding Christusbewustzijn.
51Theorie:
 • Werkelijke genezing en verjonging.
 • Activeren van verjongingsproces.
 • Genezende functies van voedingsstoffen.
52Theorie:
 • De Tao van het lichaam.
 • Allerlei richtlijnen en tips voor een gezond lichaam.
53
Theorie:
 • De vijf elementen.
 • De Vijf Heilige Ringen.
 • Voeding met betrekking tot de vijf elementen.
54Praktijk:
 • Healen met de Vijf Heilige Ringen.
55Theorie:
 • De Grote Witte Broederschap.
 • De etherische verblijfplaatsen en Lichtsteden.
 • De Stralenmeesters.
61Theorie:
 • Ascensie, deel 1.
 • Ons evolutieproces.
 • De zeven rijken.
 • Wat is ascensie?
 • De grote ramp.
62Praktijk:
 • Werken met de zenuwknoop onder het hartcentrum.
 • Activeren van de 16 DNA-codes.
 • Introductie in helen met getallen.
 • De Jehovische doodszegels.
63Theorie:
 • Ascensie, deel 2.
 • De reddingsmissies voor de mensheid.
 • De Hallen van Amenti.
 • Persoonlijke helpers aan 'de andere kant'.
 • Incarnatie, tweelingzielen, zielsverwanten, parallelle incarnaties, tweelingvlam.
 • Indigo-, kristal- en regenboogkinderen.
 • De Binnen-Aarde en de Holle Aarde.
64Praktijk:
 • Heilige Ring van Leven.
 • Schakelwoorden.
65Theorie:
 • Ascensie, deel 3.
 • De 1e Introductie.
 • De vijf gecloisterde rassen.
 • Het zegel van Palaidor.
 • De poolkanteling.
 • Helen met de 72 Kabbala symbolen.
 • Ascensie, deel 4.
 • De 2e Introductie.
 • Melchizedek rassen.
 • Het sterfproces.
 • De wetenschap van ascensie.
 • De Duizend-jarige Oorlog.
 • De 3e Introductie.
 • De Arc van het Verbond.
66Praktijk:
 • Het 'IK BEN' gebed.
 • Het zwaard van Aartsengel Michael.
 • Inwijding in 5D.
71Theorie:
 • Ascensie, deel 5.
 • Wat is 'tijd'?
 • Wat is 'realiteit'?
 • Waarnemen en dimensies.
 • Tijdzones en frequentiebanden.
72Praktijk:
 • De 5D tunnel.
73Theorie:
 • Ascensie, deel 6.
 • Frequentieomheining.
 • De energetische 'duwtjes in de rug'.
 • De morfogenetische golf.
 • Het Brugzone project.
 • De drie tijdpaden.
74Praktijk:
 • De 5D tunnel.
 • Loslaten van gekristalliseerde gedachtepatronen.
75Theorie:
 • Ascensie, deel 7.
 • De twaalf dagen van Licht.
 • Wanneer gaat dit gebeuren?
 • Een andere kijk op reïncarnatie.
 • Toegang tot het Akasha geheugen.

Joost:

"De spirituele school is voor mij zo’n grote eye-opener geweest! Ik kijk voor altijd met andere ogen naar de wereld en de mens. Naast begrip heeft het me vooral ook veel rust gebracht. Het is nu meer dan ook de tijd dat deze kennis gedeeld mag worden. Het is een prachtig spiritueel cadeau om aan jezelf te geven!"

Renate:

"Ik ben van het begin tot het einde met erg veel plezier naar de opleiding gegaan. Het was altijd een warm onthaal, waarbij je zelf ook aan bod kwam als je de dingen die je bezig hielden wilde vertellen. Zonder oordeel en erg liefdevol.

De theorie was voor mij meestal  nieuwe stof. Ik had al boeken van Monique Timmers gelezen en ik merkte dat sommige delen elkaar overlapten. Dat was meer in het begin van de opleiding, maar dat was juist fijn. Zo kon ik het nog beter een plaats geven. Ik heb de theorie dus opgeslurpt en heb antwoorden gekregen  op vele van mijn vragen.

We eindigden de opleiding meestal met een stuk praktijk. Hier werden de energetische stoelen vaak voor gebruikt. Dit vond ik altijd een beetje spannend omdat ik hoopte dat ook ik hier veel aan mocht hebben in mijn leven. Ik weet inmiddels dat het zo is. Het is altijd weer een cadeau. Het voelt zo goed om met die energieën te werken. De éne keer merk je  het meer dan de andere keer, dat vond ik wel. Maar dat zegt niet dat er niets gebeurt.

Door de opleiding heb ik een beter beeld gekregen van wie we zijn en waar we vandaan komen. En hoe het werkt met energieën en wat je er mee kunt doen. Daardoor ben ik lichter geworden en leer ik naar mijn hart te luisteren: daar zit tenslotte onze enige echte waarheid.

Dank je wel Peter en Wieke. Ik heb veel respect voor jullie gekregen en wens jullie heel veel goeds."

.

Terug naar de inhoud