Spirituele School - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Spirituele School

Opleidingen
Inschrijving:
De inschrijving is per Graad en de betaling dient vooraf te worden voldaan.
Vooropleiding:Geen. Iedereen die zoekt naar een zuivere spirituele verdieping, zelf wil werken met de Urim-Code stoel of gewoon nieuwsgierig is en meer wil weten over de èchte waarheid van het leven, kan dit aan. Er is ook geen examen of tentamen, maar wel een certificaat als Graad 6 is afgerond en je een goedgekeurde scriptie hebt ingeleverd. Diverse mensen doen dit alleen voor hun eigen ontwikkeling en dat is al een hele stap.
Opbouw:
Deze hele opleiding beslaat 6 Graden, die elk bestaan uit 5 blokken van een dagdeel à ca. 3,5 uren. Per half jaar doen we één Graad, dus het geheel duurt ca. 2,5 tot 3 jaar.
Prijzen:
€ 400 per Graad, incl. koffie, thee en - als het een hele dag betreft - een lunch. De prijs van een los lesboek is € 79, maar dat is in principe alleen achteraf verkrijgbaar, dus na de opleiding hier of bij Monique.
Opmerking:
Dit is geen opleiding waarbij je veel uit je hoofd hoeft te leren, het gaat hier met name om de bewustzijnsverruiming. Als je ervoor kiest om zelf ook Urim-code therapeut te worden, dan is dit een beroepsopleiding. In dat geval zijn alle kosten aftrekbaar voor de belasting.
Lesdata:
Graad:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5:
Huidige
groepen:
1
2
4
5
6
26-04-2021
02-08-2021
24-04-2021
28-08-2021
Nog in te
26-04-2021
02-08-2021
24-04-2021
28-08-2021
plannen
24-05-2021
Nog in te
22-05-2021
25-09-2021
24-05-2021
plannen
22-05-2021
25-09-2021
05-07-2021

31-07-2021
23-10-2021
Tijden:
Blok 1+2 en 3+4 zijn van 09.30u tot ca. 17.00u. Blok 5 is van 13.00u - 17.00u. Indien daar voldoende belangstelling voor is, kunnen alle blokken ook los van elkaar per dagdeel worden gegeven.
Locatie:De lessen worden gegeven bij ons in de praktijkruimte.

Het begrip "De Nieuwe Tijd” (Aquariustijdperk) is gebaseerd op de cyclus van onze zon, die een baan van ca. 26.000 jaar maakt om een as door de Pleiaden. Precies gezegd is dit 12 x een dierenriemperiode van 2.152 jaar = 25.728,5 jaar. Hierbij doorkruist de zon (en dus ook de Aarde) 2 x de fotonengordel. Dit is een zone met een sterk verhoogde energie, die de Aarde en al z'n bewoners een enorme impuls tot ontwikkeling geeft. We zitten nu in het begin van die gordel (Aquariustijdperk), over een dikke 2.000 jaar zijn we bij het eind aangekomen en zo’n 11.000 jaar later gaan we er weer doorheen, maar dan aan de andere kant van de cirkel (Leeuwtijdperk).

Door deze verhoogde energie kun je jezelf nu bevrijden van alle angsten, illusies, programmeringen, codes en beperkingen, waaronder we in deze wereld gebukt gaan. Deze zijn opgeslagen in de 4e dimensie (ons collectieve bewustzijn) en beïnvloeden ons op een zeer negatieve manier. Je ziet het overal om je heen: we worden geregeerd door angst en wantrouwen, er komen steeds meer regeltjes en controle, de corruptie viert hoogtij, er worden steeds meer wantoestanden aan het licht gebracht, we vluchten in de moderne technieken zoals mobieltjes en tablets en we jutten elkaar op met (nep)berichten via de (a)sociale media. Onze opgave als mens is om los te komen van dit juk en onszelf weer volledig te verbinden met de 5e dimensie, de pure liefde, zodat we weer volledig gaan leven vanuit ons hart en niet meer vanuit ons verstand (lees: "angst").

Als dat lukt, kun je op den duur de verlichting of ascentie bereiken. Dan mag je de verplichte cyclus van sterven en geboren worden eindelijk los laten. Er gaat dan een onvoorstelbare wereld voor je open, omdat je dan over totaal andere inzichten, mogelijkheden, energie en kennis beschikt. En al bereik je in dit leven maar een deel daarvan, dan is dat al zeer de moeite waard! En ook voor je missie geldt, dat je daar pas goed mee aan de slag kunt als je een groot deel van je ballast hebt opgeruimd.

Dit kan natuurlijk alleen maar als je ver genoeg bent met je spirituele ontwikkeling, als je snapt hoe het leven en de mens werkelijk in elkaar zitten, als je karma voldoende is ingelost, als al je chakra’s helemaal schoon zijn, de verbindingen met alle 9 dimensies in orde zijn, je lichtlichaam (Mer-Ka-Bah/Mer-Ki-Vah) voldoende licht geeft, dat die snel genoeg draait en dat je axiatonale lijnen (verbindingen met de kosmos) zijn afgestemd.

In vroeger tijden (o.a. in Atlantis en in het oude Egypte) had je hiervoor de Mysteriescholen. Daar kon je zo'n beetje je leven lang studeren en oefenen, om die verlichting te proberen te bereiken. Ook vandaag de dag zijn er nog een paar echte mysteriescholen, zoals bv. de Summit Lighthouse.

Dit mag nu in deze tijd allemaal vele malen sneller gebeuren. Wij kunnen je bij dit proces helpen met de Bron-Code en Urim-Code stoelen, de kennis over wie wij als mensen werkelijk zijn (dat is een heel ander verhaal dan je denkt), het besef waarom het zo belangrijk is om je gedachten en emoties te beheersen, allerlei oefeningen en healingen, het opschonen van al je chakra’s en je weer verbinden met de 9 dimensies. Ook mogen wij de Zonne-inwijdingen, die ook in het oude Egypte en in Atlantis werden gegeven, tot een bepaald niveau bij jou doen en we mogen je helemaal inwijden in het Christusbewustzijn...!

Deze Spirituele School geeft je de directe informatie uit de Kosmos, die van 2000 tot 2017 via de sterrenpoorten is doorgegeven en o.a. door Monique Timmers, een zeer bijzondere vrouw, rechtstreeks van een aantal Hogere Intelligenties en de meesters El Morya en Saint Germain is ontvangen, vastgelegd en onderwezen. Peter en Wieke hebben beide deze opleiding bij haar gevolgd. (De vorige keer dat deze informatie vrij kwam was rond 860.000 v. Chr. en de volgende keer is pas weer in 4032...)

Het enige verschil tussen deze school en die van Monique is dat wij de inwijdingen van het 7e, 8e en 9e chakra niet mogen en kunnen doen. Dit gaat nl. gepaard met het gebruik van machtswoorden. Maar we hebben met Monique een regeling dat je die inwijdingen dan apart bij haar kunt krijgen. Daar staat echter tegenover dat je voor deze opleiding niet naar Duitsland hoeft en wij de inwijding in het Christusbewustzijn, de verbinding van je aardestraal en zielestraal en het verhogen van je hartfrequentie er wel bij doen: dat gebeurt in de originele opleiding weer niet…

De hele school bestaat uit vijf verschillende graden, onderverdeeld in verschillende blokken, zoals hieronder benoemd. Elk blok wordt in één dagdeel behandeld, meestal 2 blokken per dag. Voorafgaand aan de theorieblokken krijg je het bijbehorende lesmateriaal toegestuurd, zodat je dat van te voren rustig kunt doornemen. Er is geen huiswerk vereist: je leest het thuis een paar keer door en de rest doen we tijdens de les.

Als je wilt, wordt je ook opgeleid tot Urim-code therapeut. Je krijgt dan volop de gelegenheid om tijdens de praktijkblokken, maar eventueel ook daarbuiten, op elkaar te oefenen met de Urim-code stoel en jezelf daarin te bekwamen. Vanzelfsprekend word je daarin goed door ons begeleid. Voor het aanschaffen van de Urim-code stoel en de bijbehorende templates, zoals die in de school worden gebruikt, zul je zelf contact op moeten nemen met Monique Timmers voor de templates en met haar man Marcel Jansen voor de stoelen. Wil je echt professioneel aan de slag? Dan hebben we ook nog een complete therapeuten-/healersopleiding en een therapeutencoaching voor je.

Heb je belangstelling voor deze zeer bijzondere school, incl. oefeningen, healingen en inwijdingen? Zet dan je naam, adres, telefoonnummer en email in het eerste deel van het aanmeldformulier en vink aan dat je voor de Spirituele School wilt komen. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Graad:
Blok:
Soort:
Omschrijving:
11Theorie
 • De opdracht en de missie van Monique
 • De beperkingen van de wetenschap.
 • De invloed door buitenaardsen en de begeleiding door wezens uit andere dimensies.
 • De oude geschiedenis van de mensheid (va. 560 miljoen jaar terug!), via Mars, Atlantis en de ondergang daarvan.
 • De zilvermetalen platen met de Kosmische Bijbel.
 • De Arc van het Verbond.
 • Jezus.
12Theorie
 • Het Eenheids-bewustzijnsraster.
 • De Geheime Hartkamer.
 • De negen dimensies.
 • De 4e dimensie en de belemmerende codes.
 • De Mer-Ka-Bah, ons lichtlichaam.
 • De pijnappelklier.
13Praktijk
 • Opschonen en balanceren van chakra 1 t/m 3 en het verbinden met dimensies 1 t/m 3.
 • Soms komt hier erg veel naar boven. In dat geval wordt dat verder afgehandeld in een individuele sessie.
14Theorie
 • Intuïtie en oude kennis.
 • Bewust zijn en bewust leven.
 • De werkelijkheidsprogramma’s in de 4e dimensie.
 • Kristallen.
 • Emoties.
 • 4D programmeringen.
 • De bewaarders van de Vlammen.
 • De mystieke betekenis van de getallen.
 • Scheppen vanuit de Geheime Hartkamer.
15Praktijk
 • Opschonen en balanceren van chakra 5 t/m 7 en het verbinden met dimensies 6 t/m 9.
 • Hartchakra (5e)  opschonen en balanceren enverbinden met 5e dimensie.
 • Chakra’s 1 – 3 en 5 – 7 verbinden met 5e chakra.
21Theorie
 • De Geest.
 • De zes verschillende universa.
 • De Urim en Thummim.
 • De vereniging met Universum 2.
 • Diepgaande kennis van de negen dimensies.
 • Het 9D raster van de Aarde.
 • Het morfogenetische veld.
 • De Overziel.
 • De Violette Vlam.
22Theorie
 • Kosmometrie.
 • De Mer-Ka-Bah.
 • De oude geschiedenis: de reis van Tara naar de aarde.
 • De catastrofe op Tara.
 • Het ontstaan van ons Zonnestelsel.
 • De evolutie op aarde, de nieuwe rassen op aarde.
 • De holle aarde.
 • Priesterschap van Melchizedek.
 • Ascentiegolven naar Tara.
 • De invloed van de zon op de psyche en op ons bewustzijn.
23Theorie
 • Toth en de “Keys of Enoch”.
 • De Zon en onze fysieke gezondheid.
 • Kristallen, de zon en buitenaardsen, de zonnevlecht.
 • Van emotioneel bewustzijn naar vrije wil.
 • Intuïtie.
 • Graancirkels.
 • Getal-Licht-Symbool codes.
 • Buitenaards leven.
 • Parallelle tijden.
 • De energetische stoelen.
 • De Mer-Ki-Vah.
 • De vijf platonische lichamen.
24Theorie
 • Kennis over de 6e en de 7e dimensie.
 • De Gulden Snede.
 • Nog meer informatie over Tara en de oude geschiedenis (herhaling + uitbreiding op blok 6).
 • De hulp van de Witte Broederschap.
25Praktijk
 • Zonne-inwijding: verbinding van alle chakra’s met de Grote Centrale Zon.
31Theorie
 • De Wet van EEN.
 • De evolutie met het nieuwe energiemodel.
 • Ons gevoel van afgescheidenheid.
 • De Lichtmatrix en de Lichtpiramide.
 • De Sfinx.
 • De Lichtbroederschappen.
 • Belastende codes en zegels.
 • Akhnaton, de Zonnefarao en de ascentiemeester.
 • Amenhotep en Akhnaton.
 • De ondergrondse stad Tel-el Amarna.
32Theorie
 • De 2 bloedlijnen van David.
 • Boeddha, Zarathoestra en de beide Jezussen.
 • De Urim en de Thummim.
 • Getal-Licht-Symbool-codes.
 • De verlichting.
 • Allerlei vragen en antwoorden.
 • Leefregels van de Witte Broederschap.
33Theorie
 • Een stukje theosofie met oa.:
 • De tijdmatrix van de mensheid.
 • De 7 evolutieschema's, 7 ketens, 7 bolrondes en 7 wereldperiodes.
 • De 7 wortelrassen met elk 7 subrassen.
 • De omzwervingen van de diverse rassen en bevolkingsgroepen.
 • Meer over Atlantis.
 • Wat er in de toekomst staat te gebeuren qua evolutie.
 • Onze fysieke ontwikkeling via het elementenrijk, het mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk.
 • Samenhang fysieke en spirituele ontwikkeling
34Theorie
 • Buitenaardse wezens
 • De Galactische Federatie met hun organisatie
 • Het cordon van ruimteschepen rondom de Aarde
 • Contacten tussen mensen en de federatie
 • Wie zijn onze bezoekers?
 • De planeten waar ze vandaan komen
 • De verschillende rassen die we kennen
35Praktijk
 • De contemplaties en getallenleer van Pythagoras.
 • De Wet van het Ritme der Veranderingen.
 • De Wet van Harmonie.
 • De betekenis van de getallen.
 • Het ontdekken van je persoonlijke opdracht, je wereldopdracht en je zieleopdracht.
 • Het samenbrengen van je zielestraal en je aardse straal.
 • Het harmoniseren van je hartfrequentie en het afstemmen van alle chakra's daarop.
41Theorie
 • Veranderingen in je leven.
 • Oordelen en denken.
 • De keuze voor afscheiding of de Wet van EEN.
 • Magnetische velden en lijnen.
 • Elektrostatische velden en lijnen.
 • Zwaartekrachtgolven.
42Praktijk
 • Herkaderen van gedrag, overtuigingen en fysieke klachten.
 • Een reisje naar Orion.
43Theorie
 • Programmeren van cellen.
 • Werkelijk zien.
 • Alchemie.
 • Ziektes
 • Keuzes maken.
44Theorie
 • De Wet van Aantrekking.
 • Energie en resonantie
 • Waarom gaat bij de één alles moeilijk en bij de ander alles van een leien dakje.
 • Hoe kom je uit die negatieve cirkel.
45Praktijk
 • Zwaartekrachtgolven.
 • Inwijding Christusbewustzijn.
51Theorie
 • Werkelijke genezing en verjonging.
 • Activeren van verjongingsproces.
 • Genezende functies van voedingsstoffen.
52Theorie
 • De Tao van het lichaam.
 • Allerlei richtlijnen en tips voor een gezond lichaam.
53
Theorie
 • De vijf elementen.
 • De Vijf Heilige Ringen.
 • De acht wondermeridianen.
 • Voeding met betrekking tot vijf elementen.
54Praktijk
 • Healen met de Vijf Heilige Ringen.
55Theorie
Het laatste traject in je ontwikkeling hier op Aarde, met oa.:
 • De Rishi's/Opgevaren Meesters/de Grote Witte Broederschap en de Stralenmeesters.
 • De klassieke Noorse en Vedische geschriften die hier altijd al over hebben verteld.
 • De etherische en fysieke verblijfplaatsen (Valhalla, verblijfplaatsen van de 14 Rishi's, Etherische Heiligdommen, fysieke verblijfplaatsen, Lichtsteden, Shamballa, Licht- of Kleurentempels, de verblijfplaatsen en de Buitenposten van de Stralenmeesters).
 • Wat de Meesters daar precies doen.
 • De 14 Stralen en hun oorsprong in de staart van de Grote Beer.
 • De energiekoepels op Aarde.
 • De geomantische plaatsen en hun betekenis.
 • Waar je die etherische en fysieke verblijfplaatsen kunt vinden.
 • De verschillende technieken om daar binnen te komen en contact met de Meesters te krijgen.
 • Wat je daar kunt doen.
 • De 666 Gouden en 1.080 Zilveren Eieren.
61Theorie
 • Openingsdate van de Sterrenpoorten.
 • Wat kunnen wij doen voor de wereld?
 • Zenuwknoop hartcellen programmeren.
 • Virale vormen helen met hoge trillingen.
62Theorie
 • Zielecodes en zieleconflicten/conflictinslagen.
 • Heling in de 1e oorzaak.
 • De verschillende codes.
63Theorie
 • Alles is Geest.
 • Planetaire Christusuitlijning.
 • Het Christusbewustzijnsraster.
64Praktijk
 • De 16 DNA Lichtcodes.
 • Het activeren van deze codes.
 • De Heilige Ring van Leven (astrologische inwijding).
 • Zieleconflicten oplossen.
65
Theorie
+
praktijk
 • In verbinding met je ziel, je ware essentie.
 • De zeven doodszegels.
 • De Jacobsladder (inwijding).
 • Werken met schakelwoorden.
71Theorie
 • Ascentie, wat is dat?
 • De ontstaansgeschiedenis van ascentie.
 • Wat zijn de stappen die je daarvoor moet zetten en hoe doe je dat?
 • Wat gebeurt er als je zover bent?
Renate:
"Ik ben van het begin tot het einde met erg veel plezier naar de opleiding gegaan. Het was altijd een warm onthaal, waarbij je zelf ook aan bod kwam als je de dingen die je bezig hielden wilde vertellen. Zonder oordeel en erg liefdevol.

De theorie was voor mij meestal  nieuwe stof. Ik had al boeken van Monique Timmers gelezen en ik merkte dat sommige delen elkaar overlapten. Dat was meer in het begin van de opleiding, maar dat was juist fijn. Zo kon ik het nog beter een plaats geven. Ik heb de theorie dus opgeslurpt en heb antwoorden gekregen  op vele van mijn vragen.

We eindigden de opleiding meestal met een stuk praktijk. Hier werden de stoelen van Monique Timmers vaak voor gebruikt. Dit vond ik altijd een beetje spannend omdat ik hoopte dat ook ik hier veel aan mocht hebben in mijn leven. Ik weet inmiddels dat het zo is. Het is altijd weer een cadeau. Het voelt zo goed om met die energieën te werken. De éne keer merk je  het meer dan de andere keer, dat vond ik wel. Maar dat zegt niet dat er niets gebeurt.

Door de opleiding heb ik een beter beeld gekregen van wie we zijn en waar we vandaan komen. En hoe het werkt met energieën en wat je er mee kunt doen. Daardoor ben ik lichter geworden en leer ik naar mijn hart te luisteren: daar zit tenslotte onze enige echte waarheid.

Dank je wel Peter en Wieke. Ik heb veel respect voor jullie gekregen en wens jullie heel veel goeds."
 

.

Terug naar de inhoud