Coronabeleid - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Coronabeleid

Formele zaken
Algemeen:

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van het 'virus' zoveel mogelijk tegen te gaan. Alle activiteiten zijn daarom zo ingericht, dat deze op een gezonde en veilige manier plaats vinden. Wij nemen de richtlijnen van de Rijksoverheid (kabinetsbesluit MBO, Hogescholen en Universiteiten, geldig vanaf 30-08-2021) als basis en onze docenten zijn bekend met de juiste handelswijze. Ook stellen wij onze bezoekers hiervan op de hoogte.

Uitgangspunten:

 • In deze ruimte worden individuele therapiesessies gegeven.
 • Daarnaast worden hier twee opleidingen voor therapeuten gegeven: de Spirituele School, waarbij men wordt opgeleid tot gespecialiseerde Urim-Code therapeut en de Therapeut- en Healersopleiding, wat een allround therapeutenopleiding is. Beide opleidingen zijn erkende beroepsopleidingen op HBO-niveau.
 • Het theoriedeel kunnen we in bepaalde gevallen online doen, maar in het praktijkdeel wordt heel veel met de energetische stoelen gewerkt, wat alleen hier in deze ruimte kan gebeuren.
 • Verder worden er in het kader van de therapeutische activiteiten intervisiesessies gehouden, waarbij groepen therapeuten bijeen kunnen komen voor evaluatiegesprekken.
 • Deze praktijkruimte valt onder de categorie ‘binnenruimtes, niet in huis'.
 • Voor alle activiteiten geldt dat dit geen contactberoep is.

Onze maatregelen:

 • Je wordt alleen toegelaten als je geen risico vormt voor de gezondheid. Eén dag van tevoren vul je daarom de vragenlijst bij het knopje ‘Aanmelden/Vragenlijst Corona’ op onze website in. Bij koorts (38 ºC of hoger), verkoudheid, benauwdheid, hoesten of andere symptomen, dien je dit z.s.m. te melden en thuis te blijven. Wij bieden dan de mogelijkheid om online zoveel mogelijk mee te doen.
 • In principe mogen er nu maximaal 75 mensen in één ruimte, maar bij ons zijn dat er 8 en iedereen heeft en houdt een vaste zitplaats tijdens de lessen/sessies.
 • Bij het bezoek aan het toilet is er kans dat mensen elkaar tegenkomen. De volgende toiletbezoeker dient daarom te wachten tot de vorige weer op z’n plaats zit. Looproutes zijn op dit kleinschalige niveau niet zinvol.
 • Het dragen van mondkapjes en de 1,5m regel zijn voor de docenten en de bezoekers tijdens de lessen niet meer verplicht. Op de gangen wel, maar die hebben we hier niet.
 • Hygiëne:
   • Bij aankomst worden de handen gereinigd met desinfecterende gel of spray.
   • Blootgestelde oppervlakken (stoelen, deurgrepen, kranen etc.) worden regelmatig gedesinfecteerd met antibacteriële vloeistoffen.
   • De toiletruimte wordt vòòr de les met extra zorg en desinfecterende middelen gereinigd.
   • Wij zorgen voor voldoende zeep, doekjes, schone handdoeken, papieren zakdoekjes en handgel, zodat iedereen met enige regelmaat zijn handen kan wassen. Dit dient iedereen ook regelmatig te doen.
   • Niezen of hoesten doen we nog steeds in de elleboog.
   • Cursisten nemen hun eigen eten mee in afgesloten verpakkingen, zoals waterflesjes, plastic bakjes etc. Koffie en/of thee wordt door de docenten in de pauzes klaargezet in de keuken, waar dit om de beurt kan worden opgehaald.
   • Wanneer een cursist besmet aanwezig was tijdens de opleiding, dan zullen we hierover contact opnemen met de andere cursisten.

.

Terug naar de inhoud